کندز،‌ جنایتچی طالب لرده و ترور ملی حکومتی رحمسیز اوتیگه یان دی

کندز در آتش بی‌دادگری طالبان جانی و حکومت وحشت ملی می‌سوزد

کندز ولایتی نینگ طالب‌لرده قولیگه دوشگندن سونگ، بو شهر دی ایچیگه اوت تیشگن و اوزیلگن اهالیسی شفقت سیز جنایتلرده کوریپ یاتیپتی. ترور ملی حکومتی بیر یشیرینچه معامله مینم بو شهر ده وحشی طالبلرگه تاپشیرده و اولر هم چور و چپاول، بی ناموس‌لیک و گروهی اولترو مینم اوزلرینی قساوتلیک و بربریتی نینگ ینه بیرقله مردمگه کورگیزده لر.


بیرنیچه کون اییلگری کندز شهر نینگ کوچه و پسکوچه لرگه طالبلر و دولتی لرده اورته سیگه یمان اوریش جریانی باریده. باشقه اوریش لردی، مردم بی گناه اصلی قربانی لری که اوریشده اورته سیگه قالیب و یول تاپللمی اوز اوییلریگه قامللیب قالگن. بو ارگه اربیکی لر و تنظیمی قومندانلر مللتی ماللرنینگ چورقیلماقه طالبلر بیلن بیر بولگن.

کندز دولتی اداره لری مقام ولایت، ملی امنیت دفتری، امینه قومندانی، بانک لر، تلا ساتکیش دکانلر، دولتی کارمندلرده اوییلری و یونامانی دفتری و غیر دولتی موسسه لری طالبلر تمانیدن غارت بول‌گن. طالبلر دولتی کارکنلرده اولتروشوگه قول اورگن که او جملگه بوله دی که امنیت ملی نینگ ٤٠ کارمند لرنینگ چهار دره ولسوالیگه قرییتم قیشلاقه مرمی باران بولگن دن یاد قیلسه.

نیچه کون اییلگری، حکومت ع و غ دعوا قیلیدی که کندز شهرنی ینه بیرقلله تصرف قیلدی و رسانه لر هم حکومت عوامفریبده جارچی سی بولگن. همده حالده کندز شهرینیگ ساکنلری مکررا ارتباط آلیشیب آییته دی که طالبلر سرنوشت لری نینگ اوستیگه حاکمیت قیلیه دی و رسانه لرده یلغان آیتوودن شاکی بولگن.

مردم محل ده اییتیشیدن بو اوریشلرگه خاتون و بچه لر مینم ٤٥٠ نفردن کوبراق ویلگن و مینگ لر دیگه همسایه ولایتلرگه آواره بولیش گن. و هنوزگچه مردم ملکی نی وییلیش دن دقیق حسابی قولگه یوق.

داکتران جان‌باخته در اثر بمباردمان نیروهای امریکایی
امریکایی کوچیلری نینگ بمباردماندن تاثیرگه وفات قیلگن داکترلر

ناتو نینگ هوای حمله سی «سرحد سیز داکترلرده» شفاخانه سیگه، شرکت سپین زر، سه درک، مسجد خیابان، باغ شرکت، انگورباغ بی حساب مردم ملکی گه تلفات ییتگن. مردم محلده ایتیشیدن، طالبر داکترلرده اویلردن به زور چیقارتیب ایتکن شفاخانه گه آپرگن که تقربیا همه لری ناتو نی بمبارد لینگیکه مریض لر بیلن و باشقه شفاخانه نی پرسونللری مینم اوز جان لرنی که ٥٠ نفر گه یته دی قول دن بیرگن.

ه. ن. کندز شهر نینگ بیر دکاندارلری که فامیل مینم اوریشده آره سیگه قالگین تلفن آچیپ آیته دی: «تونوون کیچه طالبلر محلده داکترلرنی به زور اوزلری مینم آپکیتی و بوگون جسدلری سرحدسیز داکترلرده شفاخانه نی ناتونی هوایی حمله سی دن سونگ تاپللگن.» داکتر امین و ظاهر باکنهاد، ایکه داکترلرکه بو حادثه گه ویلگن.

او کیشی اضافه قیله دی که بیر همسایه سی به نام س. ا. که کارمند بیر بانک خصوصی ای دی، کیچه طالب لر کشل کشل قیلیب اوییدن آپیتی و او خاتون اوزنی جانینگ نجاتیگه قوم فریاد قیللده و حلیگچه سرنوشتی دن خبر یوق.


نرس که طالب لرده تمانیدن تجاوز جنسی بولیشدن سونگ اویتلرده

ف. نرس کندز ده شفاخانه لردن بو ولایتی ولسوالی لرگه قاچگن آیته دی :«نیچه همکارم نوکیروالی کیشجه طالبلرده طرف دن اوستیلرگه جنسی تجاوز بولگن اودن سونگ اولتیرل گن. بیر اییچه یوق که بیرته یا ایکته زخمی لری و ویلگنلری بولمسه.»

ف. م. محصلی که اوز اویچی سی مینم کندز شهر گه گیرقاللگن آییته دی: «بازارگه نان تاپیلمیده برنان ده قیمتی ٦٠ افغانی گه ییت گن. شهرده ایچیگه دوا و درمان خبر یوق. فامیللریکه اوز اوییلرنی قویبریب قاچگن طالب لرده و اوغیرلرده تماندن یغما بولگن.

شو وقتیده راپور بیرلده که جنایت و چپاول بو ولایت گه شکل قومی آلاگن و انتقام آلوده حس کوپ بلند. طالبلر اربکی قومندان لرده و دولتی لرده اوییلرنی تاراج قیلیب و مالنی غنیمت قیلگن، اربکی لر پشتون نشین منطقه لرگه حمله قیلیب ، عام مردم ده اموالی نی دارایی لرنی چور قیلگن. بو کش و گیرگه مردم بیچاره کی هر قوم دن بولسه اصلی قربانیلرکه بو اوباش باندلرده برباد چیلق و وحشت چیلق سیطره سینگ آستیگه قیونچیلیق مینم نفس چیقارته دی.

اۉزبېکچه بۉلیمی

تعداد مهمانان حاضر: 292 مهمان