کابلده کی دوکاندار لرنینگ سابقه سیز اعتراضی و اعتصابی

کابلده کی دوکاندار لرنینگ سابقه سیز اعتراضی و اعتصابی

ملی وحشت حکومت نینگ مالیات نینگ یوقاری قیلیش اوچون کابلده گی مینگلرچه دوکاندارلر اچیق اعتراضگه قۉل اۉرگنلر. بو بیرینچه گل کیم برچه دوکاندارلر اوز دوکالرینی باغلب، مالیه نی یوقاری بۉلیشیگه قرشی و مالیه وزارتیده فساد کۉپ بۉلیشی اوچون عمومی شکلده اعتصاب قیلیب، یۉللرگه توکېلدی ع و غ حکومتینی ینچه دیگن شعارلری بیلن نمایش کۉرستیب اعتراض بیلدیردی.

سۉنگی ایکی ییلده کیشیلر اقتصاد بحرانی، بیکارچیلیک، نانسیزلیک، خوفسیزلیک و اولیه ماده لرنینگ قیمت لیگی دن حاللری تنگ بۉلگن اېدی. شواوچون برچه کابل شهری نینگ فلج قیلیب، جاری وضعیتدن نفرت لنیب، ابراز اېتدیلر.

کابلده کی دوکاندار لرنینگ سابقه سیز اعتراضی و اعتصابی
نمایشچیلر مالیه وزیرلیگی نینگ مشینه لرینی وزیرلیککه کیریشگه رخصت بېرمه دی همده وزیر کیشی اوزینی رسوالگی نینگ جلونی آلماق اوچون منطقه نی قوبریب قاچده.

نمایشچیلر مالیه نی اۉن برابر بۉلیشنی ، مالیه وزارتی تمانیدن صنفی جواز نینگ گزاف بهاسی و غیر متوازن لایحه نی لغو قیلیشنی ایسته گنلر. اگرده اولرنینگ ایستگیگه جواب قییتریلمسه، برچه ولایات لرگه عموم شکلده ایش اویلرینی باغلب اعتصاب و اعتراض لرینی دوام بېریشنی اعلان اېتدیلر.

کیشیلر «اۉلسین مالیه وزیرلیگی»، اۉلسین عبدالله و غنی»، «بیز حقیمیزنی ایسته یمیز»، «اۉلسین اۉغیریلر و پاره خوارلر» دېگن اچیق شعالر و ... قانون نینگ برچه گه بیرشکلده تطبیق بۉلیشنی ایسته گنلر.

اوشبو نمایش «افغانستان برچه پیشه چیلری»تمانیدن یوله نیب، کیشیلرنینگ شهرنینگ تورلی گیرد تېگره گیدن کېلتیریب، پشتونستان وات تۉرت یۉلیگیده جمعلنیب شهرنینگ تورلی جاده لریگه توکیلیب نمایش کۉرستدیلر. نمایشچیلر مالیه وزیرلیگی نینگ مشینه لرینی وزیرلیککه کیریشگه رحصت بېرمه دی همده وزیر کیشی نمایشچیلر هجومیدن قۉرقیب فرارگه یوز کېلتیردی.

«افغانستان ملی ایشچیلر» باشلیغی محمد حسن سپاهی : دولت گه بیر هفته مهلت بېریب، اگرده دولت مالیه بېرگیشلر حقیگه و ایسته گیگه بیر آزهم اېتیشمسه بیز نمایشیمیزنی دوام بېیره میز دېدی. بیزنی ایسته گیمیز یاختی و ساده بۉلگن بیزنی حقیمیزنی مالیه وزیرلیگینی یېیشنی ایستمه یمیز. او ینه ده ادعا قیلیب، آلدین هربیر دوکان 5مینگ مالیه اوزر اېدی حاضر ایسه 50مینگ مالیه بېریشنی نهایت کۉپ بیلیب، قبول قیلمه یدی.

همده نمایشچیلردن بیر:« کۉپینچه مالیه وزیرلیگی نینگ عملدارلری بیزدن رشوه ایسته یدی و پاره بېریش بیلن مالیات نینگ آزراق یازه دی و نیچه ییلدن بویان شو شکلده دوام بېریشدی ایکنلر. اگرده پاره تاپشیرمسه مالیات نینگ اۉن برابر یازه دی ایکنلر. او ینه اوز سۉزلریگه آرتیریب، اوشبو برچه عملدارلر دن اینیقسه وزارت نینگ یوقاری چوکیده گی کارمندلریدن تحقیق صورت تاپیشنی ایسته دی. اگرده بیزنی ایسته گیمیزگه کۉز توتیلمسه بیز اوشبو فساد پیشه دولت قرشی اعتراضی میزنی دوام بېره میز دیدی.

کابلده کی دوکاندار لرنینگ سابقه سیز اعتراضی و اعتصابی
کابلده کی دوکاندار لرنینگ سابقه سیز اعتراضی و اعتصابی
کابلده کی دوکاندار لرنینگ سابقه سیز اعتراضی و اعتصابی

اۉزبېکچه بۉلیمی

تعداد مهمانان حاضر: 117 مهمان