پاکستان دولتی نینگ کنر ولایتی دهگی باسقینچی، امریکانی ابلیسلیک دسیسه سی!

تجاوز دولت پاکستان بر کنر، دسیسه شیطانی امریکاست!

افغانستان نینگ ایریم شرقلیک ولایت لرینی پاکستان منفور کوچی آرقه لی باشقه مصیبت لری بیلن بیرگه راکتی هجوم لری کوپ یللردن بویان تهدید آستیگه آلگن. پاکستان تروریست اسراووچی دولتی اۉزحیاتی نینگ منطقه تینچ سیزلیگیده کۉره دی. غربلیک آقسقال لرینی(ارباب لری) ایماسیگه کۉره اۉز چېگره سیدن تشقری گه آدیم قۉییب، هوای بۉزغونچ لر و هجوم لری آرقه لی کنرولایتی نینگ ایریم تومنلیکلریده یشاووچیلرنی تینچسیزقیلیب اویلریدن آوره قیلگنلر. اوشبو منطقه دن طالب توزه تیش و جاهیل لرنی اسره ش اوچون ینگی اۉرین تیارله ماقچی دیر.

کابل فاسد دولتی اۉزگه لرنینگ نوکری بۉلگن ایریملری پاکستان شرب سیز جنایت لریگه پاکستان ابلیس کوچی بیلن قرشی تورمی غیرتسیزلیک بیلن تماشا قیلماقده لر و جیم توریش لیک نی اۉزلریگه اختیار قیلگن. همده ارگ اۉلتیرووچی لر پاکستان لیک جرنیل لر تۉغریسیده آغیزلری سوگه تۉلیب و تیللری تارتیلگن لر. بیرنیچه الدمچی جمله یعنی شرق چیگره لریگه کوچ لرنی تیارلش دېب، یاغلی لقمه نی توزه تیب مطبوعات یوره گیگه باسیب، اۉز مسوولیت لرینی ینگیل قیلماقده لر.

پاکستان منفور دولتی شرکا و نوازشریف باشلیغی، توناکون اۉز اېلی و منطقه سینی الدمچلیک سیاستینی دوام بېروچی سی بۉلیب همده سی-آی-ای و ام-آی-شش نی ابلیسلیک طرحینی بجریش اوچون آدیم کوترر اېدی. اوشبو مرتجع و پلید مقصد و ایران دولتی قانلی رژیمی بیلن همسان بۉلیب فقرلیک، امیدسیزلیک و مصیبت لردن قاچقینچی(مهاجرلیک) بۉلگن اېلیمیزنی توپ دمی باغلب بۉزغونچ اسبابی شکلده اۉلکه میز افغانستان و منطقه گه یمان بنیاد قیلیشلرنی و ویروسینی کوچلنتیریش اوچون یمان فایده لنماقده.

همده پاکستان دولتی افغانستان مشتی بیلن بیرنېچه خونخوار گروه آرقه لی: گلبدین، ملاعمر، حقانی وباشقه شو کبی لربیلن بخت سیز اۉلکه افغانستان نی ییللر سیاست محاصره سیگه قمره ب آلماقده لر. شو شرایطده پاکستان سیاستچی لری عبدالله رهبرلیگیده اوروش گیچ گروهینی انتخاباتگه کامیاب قیلیش اوچون اینتیلماقده لر. ینه بیر مرته توناکونگی باشی سینگن نوکرلرینی کوچ لنتیریب، میلادی توقسانینچی ییلده قارنغولیک ییللرنی قیته دن کېلتیریب، منفور نوکرلرنی کوچ لنتیریب قدرت اۉریندیغیگه(چوکی) اۉلتیرغیزماقچی لر.

امریکا باسقینچلری نظامی کوچلرینی بۉلیشی و اۉز منفعت لرینی بو منطقه نی بوزغینچی و یانغینیده کۉریب، آسیا منطقه لریگه اۉتیش اوچون افغانستان نی کوپریک تخته سی توزه تگن باشقه بیر قنچه دسیسه لر و شوریش لری اوچون اوشبو منطقه ده پاکستان کوچی عصاکش و یاردم چیلری بۉلگن. پاکستان نوکر بۉلگن دولتی بو جرئت نی قیله آلمه افغانستان توپراغیگه تجاوزقیلیب، مینگلرچه راکت نی آتسه لر بیراق امریکانی اشاره سی بۉلمسه . اگرده پاکستان راکت آتیشی امریکانی رضایتی واشاره سی اونده بۉلمسه اېدی افغانستانده یتی میلیارد دالرلیک ارزیشلی اینگ یخشی و مهیم بۉلگن تجهیزاتینی پاکستان کوچیگه بېریب قۉیمس دی.

امریکا و بیرلشگن دولت لرینی قیلگن اۉلدیریش، باسقینچ و اۉغیرچیلیک لرینی اېلریمیز اېت و پست لریگچه سینگیب توشونگن و هیچقچان بشر ضدی ده گی جنایت لرینی اېس لریدن چیقارمیدی.

پاکستان دولتی نینگ افغانستان نی یوقاتیشی اوچون تۉرت دهه دوامیده گی مزدور اسره شی، مداخله چیلیگی باسقینچیلیگی و یوزلرچه کېچریمسلیک جنایت لری اېسدن هم چیقمس بلکیم کېچیرمیدی. نېچه مرته تاکید قیلگن میز دموکراتیک و مترقی دولت لر پوشالیک رژیم لری جایگه اۉرین آلمسه خوفسیزلیک و آسایشته لیک ایکی چېگره تمانیگه حکومت قیله آلمه دیدی.

افغانستان همبستگی حزبی، اویاتسیز پاکستان نظامی لرنی امریکالیک پروژه بیلیب، بیر سېس بیلن اوشبو زورلش عملنی قتیق قره لب و محکوم قیله دی و شوم امریکانی سایه سی ظلمی آستیگه اېزیلگن ملت نی باشیدن اوزاق بۉلمسه دېب شعار بېریب سېس چیقارته دی. ارگ و کابینه دن آی،اس،آی نوخته له گن قللری بۉلیشلیگی اریتیلمسه پاکستان و ایران دخالت و جنایت لری اۉلکه میزدن رخت باغله میدی.

امریکا، ناتو، پاکستان، ایران و باشقه جنایت اسره وچی و قان توکوچی دولت لری بو اۉلکه دن قانلی قۉللرینی تارته سی ایمس دیر. بیراق فقر و مظلوم کیشی لر اولرنینگ قیله دېگن جنایت و خیانت لرنی درک قیلگنلر. اوشبو مظلوم و قشاق طبقه لر بیر-بیریگه یاردم قۉلینی بېریب ایچکی خاین و نوکر لرنی یمان عمللری اوچون جزالریگه اېتکیز سه لر.

چونکه اوشبو مزدور و اۉلکه ساتووچیلر اۉلکه نی تله ماغیگه و برباد بۉلیشیگی گه و تشقی اېگه لریگه یمان عملری اوچون یۉل تیارلشگه سبب بۉلگن دیر.

شولرگه کۉره ، خاینلیک سیاست لر و امریکالیک تجاوزچی لر یمان بنیادچیلری و ساتیلگن سیاست چیلرگه قرشی توریب، افغانستان هبستگی حزبی اولرنی افشا قیله دیگن بۉلسه. مترقی بیر تشکیل بۉلگنیدن تعهد بېره دی.

اۉلکه میزنینگ خوشبخت لیگی و دیموکراسی نی اساسی شکلده یۉلکه قۉیشی و بوزغونچیلیک عامللی بیلن قورق مسدن قرشی توریب اوریشه دیگن کیشی لرنی محبت قوچاغیگه آلیب، بیرلیک قولینی چوزیب قیتیق قیسه دی و بیر اېرکین افغانستان عملی شکلده بیرلیک و بیربۉلیشلیک نی ایسته یدی.

اۉلکه تو پراغی نینگس هربیر قریشینی اۉز قانیمیز بیلن اسره یمیز!
اۉلکه میز افغانستان مداخله چیلرنی وقل لرینی قولی سینسن!

افغانستان همبستگی حزبی

۱۳۹۳ نچی قویاش ییلی جوزا آیی نینگ ۱۳ - ۳ جون ٢٠١٤

اۉزبېکچه بۉلیمی

تعداد مهمانان حاضر: 216 مهمان