اولکه داشلریمیزنینگ باش کیسیلگنی اوچون اعتراض بیلدیریب کیشیلیک مثلسیز نمایشی

اولکه داشلریمیزنینگ باش کیسیلگنی اوچون اعتراض بیلدیریب کیشیلیک مثلسیز نمایشی

١٣٩٤ نچی ییلی عقرب آیی نینگ ٢٠ نچیسده اولکه داشلریمیزنینگ داعش آدم خوار لری تمانیدن باش کیسیلگنینی دادخواه لیگی اوچون کابل شهریده کیینگ کولمد مینگلرچه مردملیک تظاهرات بولیب، جهور ریس نینگ بناسینی قمره ب ملی خاینلر دست نشانده دولتگه قرشی شعار بیرگن.


اولکه داشلریمیزنینگ باش کیسیلگنی اوچون اعتراض بیلدیریب کیشیلیک مثلسیز نمایشی

همبستگی حزب نینگ کوپینچه اوغیل و قیز یاشلری هم اوشبو اعتراضده قتنشگن ایدی. ١٣٩٤ نچی ییل عقرب آیینینگ ٢٠ سیده گی باش کیسیلگن اولکه داشلریمیز نینگ اعتراضی اوچون بولگن کیینگ تظاهراتده خاتین و یاش قیزلر اوشبو نمایشده فعال قتنشیب اچیق قیغو بیلن «بیز برچه میز شکریه میز!»،«بیز برچه میز رخشانه میز» دیب فریاد قیلدیلر.

سرکدن اوتگونچیلر نمایشچیلرگه قوشیلیب تبراه اوشبو نمایشچیلر سانی آشیب کیتماقده ایدی. اولرنینگ کوپچیلیگینی یاشلر دن شکللنگن ایدی. برچه لر بیرگه لیکده : « کفایت سیز دولت عار!»، « مرگ ارگ اولتیروچی طالبلرگه مرگ!»، «مرگ اولکه ساتوچیلرگه مرگ!»، « بیز برچه میز هزاره میز، بیز برچه میز تاجک میز، بیز برچه میز اوزبیک میز، بیز برچه میز پشتون میز»، « مرگ ارگ اولتیرووچی طالبلرگه مرگ»، « استعفا قیل غنی و عبدالله»، « عاربولسین محقق و دانش!»، « داعش جنایت قیله دی، دولت حمایت قیله دی»، « مرگ بولسین حکومت وحشت ملیگه مرگ!»

اوشبو نمایشده بوتون افغان ملیتیگه تیگیشلی بیرلیک ییغین بولیب، ملی غدارلرگه قرشی و صلح و عدالت اوچون ییغیلگن ایدی. ع و غ سسیگن دولتی نهایت قورقیب، حکومت باشلیغ لریدن هیچ بیری اولرگه یقینلشیب اولرنینگ ایستکلریگه قولاق توتسه ایدی.

اوشبو کینگ کولم ده گی قیناق حرکت اوغیریلر حکومتینی تکان بیرگن ایدی. ملت نینگ اویغاقلیگی بیلسین. ینه رذالت لیک لری و ملت گه قرشی سیاست لریگه الدنمه یدی. قوملیک تیکه دارلردن بیر محمد محقق ملی تیلویزیون دن نشر بولگن سوزلریده اوشبو کیشیلیک نمایش گه قرشی موضع گیرلیک قیلیب، اوشبو قیناق حرکت نینگ کوچه لیک لر ایشی دیب توشونگنینی ایتدی. برچه مردمیمیز نی اجتماعی شبکه لرده اچیقلن تیردی. اجتماعی شبکه نی ایشلتووچی لردن بیر «زابل شهیدلری دن آلدین محقق اوزنی دفن ایتگن ایدی» دیب یازگن ایدی.

اولکه داشلریمیزنینگ باش کیسیلگنی اوچون اعتراض بیلدیریب کیشیلیک مثلسیز نمایشی

کیشیلر ارککه یقینلشگنده شعارلرهم اشدیراق بوله ویردی. برچه لر«ارگ، مرگ» دیب فریاد قیلر ایدی. فضا نینگ اولرنی سیس تولقینی توتگن ایدی. بیرانچه کیشیلر ارگ محوطه سیگه کیریشگه اینتیلدی نتیجه ده ارگ محافظلری تمانیدن اوققه توتیلیب اون کیشی یره لندی.

اولکه داشلریمیزنینگ باش کیسیلگنی اوچون اعتراض بیلدیریب کیشیلیک مثلسیز نمایشی
اولکه داشلریمیزنینگ باش کیسیلگنی اوچون اعتراض بیلدیریب کیشیلیک مثلسیز نمایشی
اولکه داشلریمیزنینگ باش کیسیلگنی اوچون اعتراض بیلدیریب کیشیلیک مثلسیز نمایشی

اۉزبېکچه بۉلیمی

تعداد مهمانان حاضر: 159 مهمان