تخار ولایتیده اوچ یاشلیک قیزگه جنسی تجاوز بۉلگن

نیلوفر دختر سه ساله تجاوز‌شده

۱۳۹۳نچی ییلی عقرب آیی نینگ ۱۹ نچسیده تخار ولایتی، رستاق تومنی، آب بالا قیشلاغیده نیلوفر آتلی اوچ یاشلیک قیزگه، ییگیرمه یاشده گی عزیزالله آتلی یاش آرقه لی جنسی تجاوز بۉلگن. عزیزالله اوچ یاشلی قیزگینه نینگ دیریزه لرینی آلدیدن توتیب ، اوی یقینیده گی باغگه آلیب باریب، اونگه جنسی تجاوز قیلگن. نیلوفر قورقینچ حالده کوچلی سېس بیلن یغله یدی عزیز اوشبو معصوم قیز باله نی بوغزی دن قتیق توته دی اونینگ تماغی قۉل تاثیری بیلن سیریلگنی و کۉکرگنی حاضرهم تصویرده کۉرینیب تورگن. اوشبو عزیز ناملی یاش، یرتگیچ حیوان کبی نیلوفر نینگ دردلی یغیسینی بس قیلدیره آلمه ی اۉشه محلده گی یقین کیشی لر قیزگینه نینگ کوچلی یغلشینی اېشیته دی. عزیز الله اوچ یاشلیک باله نی تشلب قاچه دی. محل کیشیلر نیلوفر نی قان آقگن حالده اوی لریگه کېلتیره دی. نیلوفر هوشسیز بۉله دی. اونینگ قرنداش لری اویالیب، بیر کیچه و کوندوز گچه کسلخانه گه آلیب بارمه یدی. بیراق نیلوفر صیحی وضعیتی توزه لمه ی بلکیم اونینگ حیاتی خطرگه بولیشیدن قۉرقیب، تخار کسلخانه سیگه آلیب بارگن لر. نیلوفر نینگ خویش لرینی ایتیشلریگه کۉره: اونینگ تناسیلی جنسی زوروانلیک اثریده یرتیلگن ایکن و کسلخانه داکترلری تمانیدن قیته دن تیکیلگن دیر.

نیلوفر نینگ آنه سی، اویلرینی ایسیتیش اوچون کیشیلر باغیدن اۉتون جمعله گنی کېتگن ایکن. اوچ یاشیده گی نیلوفر باشقه آپه و اوکه لری بیلن اویلریگه بوویسی (بی بی) نینگ نظارتی آستیده قاله دی. او باشقه مصروفیت بۉلمه گنی اوچون دریزه آغزیده قۉشنی لرینی کیچیک باله لر بیلن اۉینه یاتگن چاغده عاطفه سیز و حیوان صفت ایرکک آرقه لی آولنه دی.

نیلوفر نینگ آته سی فقر و ایشسیز طبقه لردن بۉلگن، بیر لقمه نان تاپیش اوچون ایرانگه مهاجر بۉلگن. بیراق اوشبو دردلی حادثه دن خبر بۉلیب، ایش لرینی تشلب افغانستانگه یۉل لنه دی.

تجاوزچی بیر ایشسیز یاش بۉلگن. هیچ بیر مصروفیتی بۉلمه ی سوندیر و سه یگلدیلیک بیلن یورگن ایکن. عزیزالله نیچه حادثه ده جمله دن اوغیرلیک و قمار اۉینی قضیه لریده قۉلی بارلیگینی ایته دی. بیراق کیشیلر شکوه سینی محلی مقام و کوچلر اېشیتمس اېدی. دېدی نیلوفر قرنداشلری. عزیزالله محل پولیس لری تمانیدن اوشلنگن بیراق اوشبو حیوان صفت نی جزالش لریگه اینگ آز کیشی لر ایشانه دی.

تخار ولایتیده باله لر و یاش قیزلرگه جنسی زوروانلیک جدی بیر معضله بۉلگن. اوشبو جنایت لر کۉپراق قوراللی و زورگویلر گه یقین مناسبتی بۉلگن کیشیلر عامل بۉلگن. شو اوچون بونده ی عیبلنگن کیشیلر قانون تۉغریسیده هم معاف بۉلیب، قیته سۉره لمه یدی. اوشبو ولایتده ینگی قلعه تومنیده باشقه بیر حادثه ده نیچه قوراللی کیشی کیچه تماندن بیر عایله گه هجوم قیلیب، اۉن ایکّی یاشده گی قیزنی زوردن اۉزلری بیلن آلیب کېته دی. تکرار شکلده جنسی تجاوز قیلیب، آلتی کوندن سۉنگ قۉی بېرگن.

نیلوفر دختر سه ساله تجاوز‌شده

اۉزبېکچه بۉلیمی

تعداد مهمانان حاضر: 79 مهمان