ایلگرگی ایتیلگن گپرلر توغری کېلدی

Abdullah and Ghani

افغانستان نینگ گیرد تېگرگی دن کون سیین اوروش تیزلنیشی و خوفلی وضعیت دن باشقه گزارش بولمه ی طالب و داعش تروریسلیگیدن باشقه یخشی خبر اېشیتیلمه یدی. افغانستان نینگ برچه ایلات لری تینچسیزلیک و قان توکیلیش تولقینیدن اعتراض بیلدیره دی. بوگون ۱۳۹۴ نیچی ییل جوزا آیی نینگ ۱۳ نچیسی ۲۰۱۵ نچی ییل جون آیی نینگ ۳ نچیسیده افغانستان نینگ خبرلر رسانه سینی ایزلر اېدیم برچه افغانستان یمان وضعیتی بۉلگنیدن گپلر اېدی. اوشبو اۉلکه آلدینگیدن کۉره عدالت سیزلیک و فساد عملیگه باتیب و اوروش کۉپه یماقده دیر. عین حالده پوپنک لنگن حکومت باشلیغلری دالرلی چوکیلرنی اۉزنیکی قیلیشی اوچون دوکیشماقده، اۉشه آلدینگی اۉیله کن گپلر ایسه حاضرگی خبرلرده کۉرستیل ماقده. ملی وحشت حکومتی افغانستان نینگ کېینگه سورماقده.

«طلوع» و «تلویزیون ۱» نینگ باش خبری بوگونلیک خبرلری، خرواردن مشت اورنک

اگرده ملت کیره کلی درس لرنی اوشبو جریانلردن آلمسه، کېله جکده ینه هم قیته-قیته ملی غدارلر و اۉزگه نوکرلر قماغیده بۉلیشنی کوتسین.

۱. «اۉلکه لرده قانون حاکم لیگی و تاثیرلی عدالتلی نظام بارلیگی و اولرنینگ عدالت اوچون قیسی اۉرینگه اېگه ایکن لیگی حقیده عدالت بارسیده گی دنیالیک پروژه سی تېکشیریب، ییللیک گزارشینی ترقتدی. اوشبو تېکشیروگه کۉره افغانستان اۉرنی قانون حاکمیتی ده اۉتگن ییلگه نسبتاً سقوط قیلگن دیر. اوشبو گزارشگه کۉره افغانستان دنیا نینگ اینگ فاسد لنگن اۉلکه دېب ناملنگن دیر.»

۲. «اداری فساد اوچون بیر مستقل قۉشمه کمیته نظارت و تېکشیریش نتیجه سیده ایش وزیرلیگیده بیر گروه مافیا موجود بۉلیب، ییلده میلیارد لرچه افغانینی معیوبلر حقیدن اوغیرلنیشینی کۉرستگن دیر. حاضرده اوشبو نهاد تشقی ایشلر وزارتیده تعیینات و مقررلیک لراوچون ینه بیر کزارش اساسیده ترقه تیب، اۉتگن و حاضرگی حکومتده تشقی ایشلر وزیزلیگیده کۉپینچه بستلر شخصی روابط لر اساسیده حکومت مقام لری بیلن زورمنلر و پارلمان وکیل لری اۉرته سیده توزیع بۉلگنی نی کۉرستگن دیر و اوشبو وزارت نینگ دیپلوماتیک بست لریگه یۉل تاپگن انچه کیشیلرنی بو چوکیلرگه شرایطی ماس بۉلمگن لیگینی ایتگن دیر.»

۳. «سنا مجلسیده گی شکایت لرگه اېتیش کمسیونی نینگ رییسی زلمی زابلینی اسناد ارائه قیلیشیگه کۉره ملی دفاع وزیرلیگیده آیده ۳۴۰ مینگ دالر نی ماین چیقارتگیچ لر امنیتی آتیگه آلیب، اۉز چونتیک لریگه اۉره دی. اوشبو پول بیر نیچته جنرال لرنی کیسه سیگه کېتیش نی او ادعا اېتدی.»

۴. «افغانستانده مخدره ماده لرنی تولیدی و اېکیلیشی کۉپه یماقده دیب مخدره ماده اوچون روس فدرال مبارزه اداره سی هشدار بېرگن دیر. اوندن سۉنگ ۲۰۰۱ ییلده دنیا بیرلشمه سی بیرلشمه ایالات رهبرلیگیده طالب لرنی یۉق قیلگنی دن سۉنگ اوشبو زهرلی ماده نی یوزده ییلیک فایز کۉپه یگن دیر.»

۵. «کابل اۉقیتووچیلری اعتصاب قیلگن دیر. اوشبو اعتصاب اوچ کون آلدین حبیبیه لیسه سیدن باشلندی و بوگون بو اعتصاب کابل نینگ باشقه مکتب لریگه هم ترقلدی.اوشبو اۉقیتووچیلر جمهور ریس نینگ اولرگه بیرگن وعده لری عملگه آشیریلمه گنی اوچون اعتراض بیلدیریب، اعتصاب قیلگن لر. اۉقیلیش ییل نینگ باشلنیشیده جمهور ریس اۉقووچیلرگه آلتی آی دوامیده باشقه امتیازلر دن آرتیق هربیر اۉقیتووچیگه بیر نمره ییرنی توزیع بۉلیشنی سۉز بېرگن ایدی. اوشبو وعده سی حاضرگچه عملگه آشیریلگن یوق.»

۶. «تحقیقی و بشر حق حقوقیدن دفاع قیلیش گروه نامیده گی بیر نهاد اۉلکه میزنینگ تورلی ولایتلریدن آلمشته ییربایلیگینی تحقیقات قیلیب اوشبو معدن لرنی هم مستند توزه تگن و تحقیقات نتیجه سیده مزدی آزلیگی، امنیتی کییم لرینی یۉقلیگی، خطر وقتیده خبر بیرووچی بویوم لرینی یۉقلیگی، نجات بېرووچی گروه سینی یۉق لیگی، صحی اوقات یۉقلیگی، منظم صورتده ترانسپورت یۉق لیگی، معادن ده حد دن آرتیق گرد غبارنی کۉپلیگی، زهرلنتیرووچی گاز بارلیگی، اکسیجن آزلیگی و ایش اېگه لرینی زورگوی لیگی یوقاریده برچه قیینچلیک لر معادن ده گی ایشلاووچیلر وضعیتی نی یمانلش تیرگنینی تاپگن.»

۷. «بلخ ولایتی نینگ زارع تومنلیگیده بیر خیریه نهاد نینگ توقوس کارمندی ناتانیش قوراللی لرتمانیدن اۉلتیریل گندن سۉنگ خلق ارا کېچیریم سازمانی بو اۉلتیریشنی قتیق قاره لب، افغانستان حکومتی یاردم بېرووچی نهادنی خوفسیزلیگی اوچون کۉپراق اعتبار بېریشینی تاکید له گن.»

تظاهرات حزب همبستگی در تقبیح سیه‌روزهای ۸ و ۷ ثور
۱۳۹۳ ییل ثور آیی نینگ ۱۲ نچیسیده: «افغانستان همبستگی حزبی» ثور آیی نینگ ۸ و ۷ سینی قاره لب بیر ییغین اۉتکزدی اوشبو ییغینده حزب اعضالری سۉزگه چیقیب اونینگ شعار لریدن بیری، «سیلاوو» نی نمایشی دېب، باسقینچ لر قۉلی آستیده جنایتچی لر حاکمیتی نی دوام بېریش دېب ایتدی.

بیراق عبدالله و غنی نی مردمگه قرشی تیمی نینگ اصلیتیگه اعتبار بېریب، آلدین دن اوشبو بوزوق وضعیت آچیق و آیدین بېلّی اېدی. ۱۳۹۳ ییلی ثور آیی نینگ ۲۱ نچسیده «افغانستان همبستگی حزبی»نینگ سایتیده بوگونگی حکومت اورته گه کېلیشی دن آلدین اۉشه کونلر نینگ ایکی تیم نی بیر گله مردارخوار مافیایی روشنفکر لری اولرنینگ ملتگه نجات فرشته لری دېب کۉرگزیشیگه اینتیلگن اېدی نتیجه گیرلیک قیلگن لری حقیقتگه اۉتدی.

«بیراق افغانستان نینگ آگاسیز مردمیگه هم عبدالله یاکی اشرف نی تختگه اۉلتیرسه هم ، امریکا وضعیتنی برچه مردم تیزلیکده "تینگریم آلدینگی کفن کشنی رحمت اېتسین" دېیشگه پروگرام توزه تگن اېدی. بولرنینگ هربیری هم برنده اعلان بۉلسه اېدی ملت نینگ بازنده لیگی حقیقتاً آچیق و آیدین اېدی. کرزی مافیایی رژیمی دن کۉره یمانراق فساد، بدبختلیک، قشاقلیک، یمان کون، عدالت سیزلیکنی دوام بېریشی کوتیله دی.»

اوشبو سایت ده، مافیالیک سیلاوو دن آلدین ینه بیر مقاله ده:

«بو مرته شاید کرزی نینگ تونی اشرف عنی نینگ اېلکه سیگه سالینیب، افغانستانده غرب سیاستینی آلغه آلیب باریش مسؤلیتی بیر باشدن ینه بیر باشگه تاپشیریلسه البته. بیراق حاکم دستگاه سیگه هیچ بیر اۉزگرش کېلیشنی کوتمه ی و مردم فساد، امنیت سیزلیک، قشاقلیک و جنایت تاشینی آستیگه اېزیلیشینی کوتسین. اوشبو سیاسی کۉرگزمه افغانستان مردمیگه کتّه درس بۉلیب، دموکراسی و "دالرکراسی" فرقینی تۉغری شکلده تشخیص قیلیشنی اۉرگته دی.»

عدالت سیزلیک و فساد نی کۉپه یشی مافیا حاکم دستگاه سینینگ منطقی نتیجه سیدیر. اۉتگنده علمی اوچرشوولری بۉلگنلر اوشبو ستمکار لرنینگ بیانیه سی و عوامفریبلیک بېرگن سۉزلری یوزه سیدن اېمس بلکیم اۉتگن ننگلی اعمال لری یۉزه سیدن قیاس قیلسه اېدی. هیچقچان الدمچلیککه دوچ کېلمه ی اۉرته گه کېلمسدن آلدین بوگون نی اۉیلب بیلر اېدی. ۱۳۹۳ ییل جوزا آیی نینگ ۲۲ نچیسیده «افغانستان همبستگی حزبی» نینگ سایت ده گی مقاله سیده کېلگن دیر:

«اساسی نکته هم شونده ی دیرکیم ایکله تیم اورته لریده هیچ بیر ینگی کیشی بۉلمگن. بولرنینگ برچه لری دنیا بۉییچه دولت نینگ اینگ فاسد پیچ و مهره لری اۉتگن اۉن اوچ ییل دوامیده بۉلگن دیر. شونگه کۉره اشرف غنی و عبدالله نی سیلاوو تیمی شاخلی یلغانلریگه قرشی کېله جک دولتینی حاضرگی دولت دن کۉره بیکاره راق بۉلیشیگه ایشانیب، اونده گی فساد شاه مهره لری همده اساسی رولنی اۉینشی کوتیله دی.»

نیچه آی دوامیده گی جنجللر اونینگ نتیجه سی باره سیده ، مسخره لیک انتصابلر، اولرنینگ جان کیریگه باش اېکیشی آخرده ملتگه قرشی شرالتان، فاسدلردن شکللنگن ناقص حکومت ملتیمیز اوچون درس بۉلیب، اونینگ بیلیش لری لازیم. تاسفگه کۉره مردملیک قدرتلی کوچ یۉقلیگی، کیشی لرنی تاریخی حافظه سی بدبخت لیک درگیر لرکوتاه بۉلیشی معمول دیر. اگر ملت اوشبو جریان لردن کېره کلی سبقلرینی آلمسه لر. کېله جکده ملی غدار لر و بیگانه نوکرلرینی الدمچلیک توزاخیگه قیته-قیته ینه هم توشیب، اولرنینگ قماغیده بۉلیشنی کوتسین.

اۉتمیش تاریخی حکایه لریدن اۉرگن مگن ملت، اونینگ هردائیم تکرار لنیشیگه مقصر بۉلیشنی کوتسین.

اۉزبېکچه بۉلیمی

تعداد مهمانان حاضر: 107 مهمان