جاهل ملا عمر، امریکا و پاکستان نینگ اۉیینچاغی اېدی!

ملا عمر جاهل، بازیچه دست امریکا و پاکستان بود!

برچه بخت سیز مردمی میز ایکّی ده دوامیده ملا محمد عمر آتیده گی جانی، جاهل و مجهول الهویه بیر کیشی آدرسیدن صادر بۉلگن بویروق لرگه قربان لیک، تباه چیلیک و آغریق نی تجربه قیلگن دیر. ملا عمر وطن فروش لیک، جاهل و بربریت نمادی بۉلگن و «طالبلر تحریکی» هم قان ایچه دیگن، اینگ انسانیتگه قرشی و خاتین قیزلرگه قرشی گروه حیثیده اۉلکه میز تاریخیگه ثبت اېتیلگن.

ملا عمر و یاردمچیلری امریکا و انگلستان تمانیدن توزه تیلگن پروژه لردن بۉلگن. پاکستان آی.اس.آی آرقه لی یۉل لنر اېدی.بۉگونگی زمان ملا عمر «ملای لنگ»آی.اس.آی دستگاه سی قۉلیده بیر اداره سیز قوغیرچاق حیثیده ییللر بۉییچه کویته و کراچی گه امن اوییگه قماققه اسرلر اېدی. بیراق رسانه لرگه «امیر المومینین» آتی بیلن اونینگ امضا سی آرقه لی اعلامیه صادر بۉلیب، قۉرقینچ توغدیرگن اېدی. اوندن فایده لنیش تاریخی اداقله گن سۉنگ بادارلری تمانیدن مرموز و ذلتلی اۉلیمی اعلان بۉلدی.

بیگانه لر نینگ قولیک زنجیر گردنیگه باغلنگن طالبلر، باشقه تنظیملیک گروه لری بیلن بیر فکرده بۉلیب، افغانستان نینگ قهقهراه گه سالیب، افغانستان یشاووچیلرینی بخت سیز قیلیب ماتمگه چوم دیرگن. طالبلر «جنگ سرد» جریانیده، امریکا نینگ استعمارچیلیک سیاست لرینی محصولی بۉلگن اېدی. و آق بنا(کاخ سفید) تشقی کۉرینیشدن اولر بیلن توقنشر اېدی بیراق اۉلکه میزگه اوشبو قل لری آرقه لی افغانستان نینگ باسقینچی و نظامیلرینی جایلش تیریشی اوچون اوشبو قل لریدن یخشی فایده لندی. اوباما نینگ اۉرین باسری جوبایدن نینگ رسمی شکلده اعلانی «طالبلر بیزنینگ دشمنی میز اېمس» دېیشی اۉرین سیز اېمس اېدی. اوشبو دلیل لرگه کۉره اۉتگن ١٥ییل جریانیده اۉلکه میزگه اۉن مینگلرچه باسقینچ لرنینگ حضور تاپیشی بیلن اوشبو جانیلر یۉق قیلیندی بلکیم کون سیېن کوچلیراق بۉلیب، حتی کابل پوشالیک دولتیگه انچه آدم خوار باشلیغ لری کتّه لوازم لرگه اېگه بۉلدی.

طالبلر امیرلری نی اۉلیمی اوچون اوچ کون عمومی عزادارلیک اعلان قیلدی. بیراق ملاعمر، جلال الدین حقانی برچه جرم شریک لری و تنظیملیک ایدیولوژیک ایناغه لری نینگ یوق بۉلگنی مردمیمیزگه عزا دارلیک اېمس بلکیم اچیغینی و نفرتینی ابراز اېتیشی بیلن جشن شاد لیک قیلدیلر. یمان کیشیلر: نظیر وحیدمژده، روستار ترهکی، اسحق نگارگر، کرزی باشقه لر ملاعمر کبی غدار جلادلرنینگ عزاردارلیگیگه گوه بۉلگن دیر. بیراق پارتلاش، انفجار و اختطاب چی و تورلی حاضرگی وحشیلیک قیلووچی طالبلردن عذاب و شکنجه کۉرگن لر عزارلیک قیلگن اېمس.

اینگ مرتجع بیرکوچ باشلیغی نینگ بشره سینی اۉزگریش بیلن اونینگ ماهیتیگه و افغانستان وضعیتیگه هیچ قنده ی اۉز گریلیش کوتیلمه یدی. بیراق اولرنینگ ایچکی ضدیت لرینی تشقی اېگه لری هم آلدینی آله آلمه یدی. شونگه کۉره طالب لرنینگ باشلیغ لری اۉرته سیگه اۉز ارا قرین یرتیشلیک لرینی کوته میز. امریکا و پاکستان یاردمچی لرینی قانلی قۉللری اۉلکه میزدن تارتیلمسه ملا عمر دېک اۉنلرچه تاریخ زباله دانیگه تشلنسه هم اوشبو مردارلیک لر ملتیمیزنینگ حالی و ضعتیگه فایده سی بۉلمه یدی.

کرزی، غنی، عبدالله و باشقه ارگ ده گی پوشالیلر ملا عمر و باشقه خیانتچی لر نینگ مینگ مرته « قورالی اپوزیسیون» و«ناراض ایناغه لر» دېب ناز بیرسه هم، بیراق بامیان نینگ بودا مجسمه سینی بوزغونچیلیگی هم کیشیلرمیز و تاریخ هیچقچان بغیشلمه یدی. اوندن باشقه ملا اختر منصور، عبدالقیوم ذاکر، مصور دادالله ، ملا عبدالمنان ، سراجالدین حقانی ، سید طیب آغا، وکیل احمد متوکل ، ملا ضعیف ، خیرالله خیرخواه، آغاجان معتصم کبی باشقه لری طالبلر باشلیغی هربیری یکاولنگ قرغینی و مزار و زمین سوخته شمالی و خاتین قیزلر گه قیلگن ددمنشیلیگی مینگ مرته اوروش جنایتچیلری و ملی خیانتچیلیگی اوچون جزالشگه محکوم دیر.

طالبلر جیره خوارلری و روشنفکرلرینی اصطلاح لریگه کۉره اوشبو قراه و وسطالیک قرون کوچینی «ملی جنبش» دېب کۉرسته دی. بیرینچی مرته ده اۉز آلوده لیگینی کۉرگزمه گه قویه دی. پاکستان استخباراتیگه وابسته بۉلگن کوچ و معنوی آنه لری بینظیر بوتو انگلیس و امریکالیک ریشه لرینی آچیقله دی. اۉزیگه ذره «ملی» بۉلیشی قنده ی دیر ممکن بۉله دی؟ حاضر ایسه ایریم طالبلر رده لری بشر ضدی رژیمی «ولایت فقیه» نینگ دامنیگه اۉزنی تشلب، ایرانلیک آخندی کثیف دستگاه سی حیثیده اۉلکه گه اۉلدیریش اوچون شعللنگن دیر. اوشبو ملی ضدی گروه سی اۉزنی دولت نینگ اولی بولیگه ارزان ساتیب، مقابل فایده سی اوچون جامعه میز و جامعه میزنی تورلی تمانلریگه اقتصاد، فرهنگ، تاریخیگه دردلی ضربه وارد اېتدی.

ملاعمر نینگ چاره سیز اۉلیمی و قل کبی یششی برچه جنایتچی و بیگانه لر چاکرلریگه عبرت درسی دیر. بولر بادرلریگه فایده سی ایشگینچه اوندن تحقیر صورتده اولردن فایده لنه دی. بیراق اولرنینگ مصرف تاریخی اداقله گندن سۉنگ حقارت و ذلتلی شکلده اولرنینگ اوزاق تشله یدی. برچه وطن فروش و خیانتچی عنصر لری نینگ اوشبو حتمی تقدیری دیر.

«ملی وحشت» حکومتی طالبلر بیل صلح کینگاشی باشلنگن بویان نهایت خورسند بۉلیب خبر ترقته دی کیم طالب پروژه سی نینگ عمری توگه لیشیگه یقین بۉلگن. و طالب ناکس لری آق بیرق نی قاره رنگه اۉزگریب، «داعش» آتی بیلن ینه بیر فاشیزلیک و ظلمچیلیک دوره سینی باشله گن دیر. اوشبو «صلح پروسه»سی نینگ ایجابی و امید بیرووچی پیامی نی هیچ قچان بیزنینگ ملتیمیز کوتمه سین. اوروش و قان توکیش کماکان دوام تاپه دی. هنوز هم امریکا و پاکستان نینگ جنایتچی کوچی تینچسیزلیک برنامه سینی اوشبو منطقه ده اشدی شکلده ایزله یدی. صلح و تینچ بۉلیشگه هیچقچان علاقه تاپمگن. اوشبو الدمچیلیک کینگاشی انچه طالب آدم کش لرینی پاکلب، «میانه رو» آت قۉییب، کابل دست نشانده دستگاه سیگه جایلش تیرماقچی دیر.

اۉلکه میزدن برچه طالبلیک وطن فروش لر، گلبدین لیک، تنظیملیک و داعشی لر ریشه سی قییلیب، بیزنی تقدیریمیز دن تشقی اېگه لرینی قۉللری هم کوتاه بۉلسه اۉشه پیتده حقیقی صلح اۉلکه میزگه حاکم بۉله آله دی. اوشبو کتّه ایستشگه اېتیش، برچه اۉلکه داش لریمیز بیر بۉلیب بیرگه لیکده کېسیلمس مبارزه سی و آگاه لیکده تصمیم آلیش لری بیلن میسر بۉله دی. یلغوز شرافتلی اورشچیلر و یوقاری روحیه سی بۉلگن کوبانی انقلابی مردمی و باتور خاتین-قیزلری دن اۉرگنیب، افغانستان نینگ بنیاد گرالیک ویروس لر و ارتجاع لیک و باسقینچلیک دن نجات بېره آله میز.

امریکا و نکتایی کییگن قللری پرده ارقه سیده گی یاشیرینچ معامله لری «صلح» ناملی گوزه ل آت بیلن امنیت چنقاغیده بۉلگن مردمی میزدن و اوروشنی توگه تیلیشی دن یمان فایده لنیشیگه «افغانستان همبستگی حزبی» اۉز اعتبارینی قره ته دی. اوشبو نکتایی کییگن لر یاشیرینچ حالده وطنیمیزنی تینچسیزلیک و بد امنلیک گردابیگه چوقوراق باتیریش اوچون برنامه توزته دی. پنتاگون نینگ منطقه لیک وحشت و اوروش توزه تیش استراتژینی تنلگنی امریکا نینگ جهان لیک برترلیگینی اسره شی اوچون اینگ آخرگی حربه و ترغیب قیلیشی حاضرگی دنیالیک حادثه لر اونگه گواه بۉلگن. اوشبو حرکت بیلن آسیایی رقب لرینی اونینگ آتشیگه کودیرسه. اگرده اوشبو تولقین نینگ مقابلیگه بیرلیکده سینه سپر قیلمسک افغانستان اۉلکه میز بوندن کۉره بخت قاره لیک و قان توکیلیش نی تجربه قیله دی.

افغانستان هبستگی حزبی
١٣٩٤ نچی ییل، اسد آیی نینگ ١١ نچیسی (٢٠١٥ نچی ییل اگست آیی نینگ ٢ نچیسی)

اۉزبېکچه بۉلیمی

تعداد مهمانان حاضر: 333 مهمان