قطرده گی طالبلر باشلیق لرینی شکوهلی حیات کېچیریشی

قطرده گی طالبلر باشلیق لرینی شکوهلی حیات کېچیریشی

۲۰۱۳ نچی ییلده انچه طالبلر باشلیغی (تینچلیک) اوچون بحث آلیب باریشده رسمی دفتر بۉلیشنی ایستب، امریکالیک مقامات لری بیلن رسمی دفتر آچیش نتیجه گه اېریشدی. شو اوچون اولرگه قطردن رسمی دفتر آچیب بېریشدی. بیراق اوشبو مسله تیزلیکده فاش بۉلدی و سیرتقی تماندن طالبلر بیلن امریکالیک لرنی فکر المشتیریشی شکستگه دوچ کېلدی. بیراق دوحه ده گی طالب لر تقدیری نیمه بۉلدی؟

تینچلیک حقیده بحث اۉتکزیش اوچون قطرگه بارگن طالب لر قطر امیری نینگ مخصوص مهمان نی بۉلیب قالیب، راحت گینه حیات کېچیریشگه دوام بېردی. ینه ده یرتگیچ وحشی حیوان لردن ۵ ته هربیری: محمد فاضل آخند، عبدالحق وثیق، ملا نورالله نوری، محمد نبی و خیرالله خیرخواه گوانتانمو قماقخانه سیدن امریکالیک اسیر آلینگن عسکرلری گه عوض بۉلیب اېسکی دوست لری بیلن بېرگه بۉلگندن سۉنگ قطرده گی طالبلر باشلیغ لری اوچون یشش رونق تاپدی. ظاهرگه کۉره امریکا دولتی ادعا قیلیب، اوشبو طالبلر باشلیغی خانگی قماق خانه ده بۉلیب، تروریسلیک هدفلری اوچون پول جمعلشگه تا بیر ییلگچه قطردن چیغیشگه رخصت بېریلمه یدی دېدی. بیراق عینی گواه لرنی ایتیش لریگه کۉره اولر تشقری سی گوزه ل و مفشن کۉز عینک لرینی کییب، قطر شهری نینگ بازارلریگه اېرکین حیات کېچیره دی.

افغانستانده عیال لر بوتی نینگ تق تق سېسی اېشیتیلیشی حرام دېب توشونگن طالبلر، دوحه شهریده امریکالیک بادارلری بېزه گندن کېین، حجاب سیز خاتین-قیزلر یانیده اۉلتیره دیلر.
افغانستانده عیال لر بوتی نینگ تق تق سېسی اېشیتیلیشی حرام دېب توشونگن طالبلر، دوحه شهریده امریکالیک بادارلری بېزه گندن کېین، حجاب سیز خاتین-قیزلر یانیده اۉلتیره دیلر.

اوشبو جاهللر ایرکندیشن لی و بېزه لگن قصرلرگه اولر حیات کېچیره دی. طالبلر اوییگه نلدوان حیثیده وظیفه بجره دیگن بیر ایشلاووچی، نیوزویک که بونده دېب ایته دی: اولرنینگ اویلری قصر کبی دیر. تشناب و حمام لری اتاق لردن کۉره کتته راق دیر. طالبلر باشلیغی قطر دولتی نینگ رایگان صحی خدمه لریدن رایگان صورتده استفاده قیله دی. اولرنینگ اوقتلری تشقریدن تیار بۉلیب کېله دی. ۲۰۱۵ ییل مارچ آیی نینگ ۲۴ تاریخیده نیوزویک گزارشی تمانیدن: طالبلر مرکزی توراق جایلری برچه کېره کلی سهولت لیک لردن فایده لنه دی. تانگ وقتی اولرنینگ اوییگه دولتلیک بیر موتر کېلیب، اولردن کونلیک یېیمک و ایچمک لری باره سیده بویروتمه آله دی. اوندن کېین اوقت لری اېتیشیب کېله دی. اوقات لریگه تورلی حاجت بۉلگن ذات لر فصل نینگ تازه میوه لری، گوشت و ترکاری لرهم کیریتیلگن دېب ترقتگن دیر.

طالب لردن بیری آتینی فاش بۉلیشینی ایسته مگن نیوزویک مصاحبه سیگه بونده ی دېدی: بیز بویرده گی یشش اوچون جوده خورسند میز. قطر امیری نینگ مهمان دارچیلیگیدن بیر دنیا منت دار چیلیک بیلدیره میز.

اوشبو جنایتچی طالبلر عایله لری بیلن اۉشه اۉلکه ده حیات کېچیره دی. هر عایله اعضاسی اولربیلن بیر جای بۉلیشلیکه حقی بۉلیب، اولرنینگ اویلری مخصوص محافظ لربیلن اسره له دی. اولرگه هیچ بیر کیشی یقین بۉلیشلیککه حقی بۉلمه گن. طالبلر سلّه و اوزون کۉیلک لری بیلن شهر و بازارنی راحت گېزه آله دی. بیراق هیچ بیر کیشینی اولردن سوال قیلیشگه یاکه صورت (تصویر) آلیشگه رخصت بېرمه یدی. عین زمانده قطرده کۉپینچه قشّاق و کمبغل افغانلر اېرته دن آقشام گچه بیرلقمه نان تاپیش اوچون ایشله یدی بیراق شونده هم قرنینی تویغزه آلمه یدی.

اوشبو طالبلر باشلیغی اۉز حکومتی زمانیده کیشیلرگه حیات نینگ دوزخ توزتگن اېدی. اۉشبو اۉلکه چاره سیز بۉلیب، اوسطی عصرینی حیات کیچیریشیدن اولرنینگ دوریده هیچ بیر فرقی بۉلمگن اېدی. ۱۳۷۵ نچی ییلده امریکا طالبلرنی تنظیمی باشلیغ لری اۉرنیگه جایلشتیریب، برچه هفت گانه و هشت گانه حزب لرنینگ مسلکی جلاد لرینی افغانستان و غرب اۉلکه لریگه اولردن ارقه داشلیک بیلدیردی. اولر اوچون درد سر سیز و شکوهلی حیات کېچیریشنی تیار کۉردی. ۲۰۰۱ نچی ییلده اولرنینگ برنامه سی اداقله گندن سۉنگ عین برنامه نی طالبلر باشلیغینی اسره شی اوچون توزه تدی. بو اولردن بیر نمونه بۉله آله دی. طالبلر باشلیغی پاکستانده (کویته شوراسی) آتی بیلن آی.اس.آی نظر آستیده مخصوص منطقه ده ناز و نعمت لربیلن حیات کېچیریشنی اېسلش لازیم.

تروریست اسراووچی امریکا دولتی، تنظیمی و طالب لر باشیلیغ لرینی اۉزنی ساتووچیلیک ماهیتی اوچون چوقور تانیب، قنده ی و قیسی زمان اوشبو الامان لردن فایده لنیشنی یخشی بیله دی. واشنگتن مخصوص پروگرام بیلن اوشبو جنایتچی لرنی عرب شیخ لری تربیه سی آستیگه بېریب، کېله جکده اولرنی تورلی ینگی شکللر بیلن اۉرته گه کېلتیره دی یاکی حاضرگی دولت نینگ کلیدی لوازیم لریگه اۉلتیرغیزه دی.

جنایتچی لر نینگ اوشبو سیاستی اۉتگن ۱۴ ییل دوامیده اینگ ناپاک و بدکردار یرتگیچ لر بیزگه حکومت قیلدی. افغانستان ملتیگه جسم و روحلیک عذاب بیریشگه قۉل لری آچیق بۉلگن.

ینه بیر مرته طالبلر افسانه لیک یششی، جنگسالارلر و قدرت مافیاسی بیر حقیقتنی ثابت قیلدی کیم: وجدان، آبرو عزت و اۉلکه ساتووچیلیک بیلن کۉپ ساده لیکده مادی نعمت لرگه اېتیشه آله دی ایکن. بیراق برچه ملت لرنینگ نفرت کۉزینی اۉزیگه قره تیب، برچه عمری بوییچه روسیالیک و ذلت ده حیات کېچیره دی.

اۉزبېکچه بۉلیمی

تعداد مهمانان حاضر: 161 مهمان