معارف گه فاروق وردک نینگ قیلگن خیانتی

Betrayal of farooq wardak to education

افغانستان دولتی، تبلیغاتچی رسانه لری و غرب دولت لری، امریکا و ناتو حضوری همده نظامی کوچ لرینی بارلیگینی «تاثیری» اۉن تۉرت ییل جریانیده گی اینگ کتّه محصول لریدن بیری افغانستان ده گی اۉن بیر میلیون دن آرتیق مکتب گه آدیم قۉیگن اۉقووچی و معارف آلغه باریشلیگی دېب اۉزلرینی کتّه کۉرسته دی.

بیراق جاری ۱۳۹۴ نچی ییلی جوزا آیی نینگ 6 نچیسیده اسدالله حنیف بلخی معارف وزیری حیثیده تعیین بۉلگندن سۉنگ ملی گېنگاشده حقیقتنی فاش اېتدی بیراق افغانستان رسانه لری اونگه آزراق اعتبار قره تگن. او فاروق وردک وزیرلیگ دوری نینگ اینگ کته حجمده گی فساد، پاره خورلیک و سانسیز یلغانچیلیکنی معارف تۉغریسیده اظهار اېتر اېدی:

«مېن شو کونلر معارف وزیرلیگیگه تشریف بویروب تېکشیرگن دن سۉنگ اوشبو سانگه دقیق اېمس لیگیگه اعتبار بېره من... درواقع ایریم تینچسیز ولایتلرده مکتب موجود بۉلمه گن، بیراق برچه امکانت لری، پولی، مکتب آغاچی، اۉقیتووچی لر آیلیگی و باشقه لری آلینه دی.

معارف حقیده کیشیلرنی کۉپینچه باره ده ایتدیگن لری حقیقتدن اوزاق اېمس، دېمک تاسف بیلن اۉتمیشده معارف گه دقیق ارقام اظهار اېتیلمه گن. ایتیلگن ارقام لرهم دونرلر نینگ یاردمیگه دوام بېریشی اوچون بېریلگن. اوشبو گپ لرگه کۉره حاضر شو دونر لر افغانستان معارفیگه یاردم بېره دیگن لر معارف گه نسبتاً ایشانچ سیز بۉلگن.

معارف گه آز مدتگه باریب، خلق ارا نهاد لری جهان بانکی و.... باشقه لری کبی لری بیلن اوچیرش گنیمده معارف وزارتیده شفافیت یۉقلیگیدن شکوه قیلدی لر.... معارف نینگ کمیتی بۉلیب کیفیتی بۉلمگنی حقیده هم اشاه اېتدی.»

Google fund for afghan education
گوگلدن ساده چه قیدیرش بیلن معارف نامیگه انچه سانسیز پول افغانستان گه کېلگنینی تاپه آله سیزلر. اگرده خیانتچی لر اونینگ باشلیغی بۉلمسه اېدی، جامعه حیاتی نینگ اینگ مهم بۉلگن تمانلریگه اساسی اۉزگرش لرگه گواه بۉلردیک.

اۉتگن اۉن تۉرت ییل دوامیده معارف وزیرلیگی تورلی جهان نهادلریدن وافیر یاردمچی لیگیگه صاحب بۉلگن بیراق اوشبو کومک لرنینگ سانسیزی مقامات چونتیگیگه کېتدی. یونس قانونی نینگ وزیرلیک دوره سیده ۲۵ میلیون دالر چونتیگیگه قید اېتگنی اوچون عیب دار بۉلگن اېدی. معارف باشلیغ لری احمد مشاهد، نورمحمد قرقین وفاروق وردک وزیرلیک دوره لریده هم اوشبو وزارت ده باله لرنینگ اۉقیتیش و تربیه لشی اوچون خیانت بۉلگنی و لجام لنگن فساد و پاره خورلیک حقیده اوشبو وزارت دن اېشیتیلر اېدی.

اوشبو جریانده فاروق وردک آلتی ییل معارف وزیری بۉلیب، شاخلی یلغان نینگ اویات سیزلیکده معارف وضعیتی حقیده اظهار اېتر اېدی. مثالگه کۉره ۱۳۹۲ نچی ییلده حمل آیی نینگ ۲۷ سیده کابلده بۉلگن بیر مراسمده گوبلز(هیتلرنینگ تبلیغات وزیری) سبکی بیلن قوییده گی لاف نی اورگن:

کېله جگ اۉن ییلیک برنامه تطبیقینی گۉزگه توتیب، اونینگ تمویل بۉلینه دیگن یۉللرینی هم قیدیرگن من، شونگه کۉره افغانستان تعلیم و تربیه نظامی منطقه تعلیمیگه اېمس بلکیم جهان تعلیم و تربیه نظامی بیلن ماس و رقابت قیلیشنی کوته سیز دېدی.

Education Ministry Fake photos
اوشبو رسملر «بیز قییرده اېدیک» و «حاضر قییرده قرار تاپ گنمیز» عنوانی آستیده معارف وزارتی نینگ سایتیگه قۉییلگن. بو ایش تشقی قیته کۉروچیلر نینگ کۉزیگه تورپاق سېپیش دیر. حاضر اېسه ۹۰% مکتب لرنینگ بوگونلیک وضعیتی گه برچه میز گواه بۉلگن میز.

۱۳۹۳ نچی ییلده میزان آیی نینگ ۵ نچیسیده آزادی رادیوسی معارف وزیرلیگی باشلیغ لری ایتیشیگه کۉره افغانستان مکتب لری نینگ اۉقیووچی لر سانی اۉن بیر عشاریه بېش میلیون قیز و اۉغیل دن عبارت دېب گزارش بېرگن اېدی. حاضر اېسه اسدالله حنیف اوشبو سان نینگ پارلمان گه رد اېتیب، چین رقمی اوشبو سان نهایت آز بۉلگنینی ایتدی. همده معارف ده کمیت بۉلیب، کیفیت بۉلمس لیگینی اظهار اېتدی.

۱۳۹۲ ییلده حمل آیی نینگ ۱۸ نچیسیده درسلیک کتابلرده کۉپ غلط لیک بارلیگی اوچون شکایت قیلگنده، هربیر کیشی درسلیک کتابلردن بیر اشتباه نی تاپسه لر مېن اۉز مقامیمدن استعفا بېره من دېب چلنج بېردی. فاروق وردک. بو گپدن سۉنگ معارف وزیرلیگیده چاپ اېتیلگن درسلیک کتابلر املایی غلط لیک لردن تۉلیق بۉلگن کۉپینچه صحیفه لر اجتماعی ترماق لرده کۉرگزیلدی. بیراق فاروق وردک نینگ هیچ بیر سېسی چیقمس دن اوشبو لوازیم ده یاپیشیب، اۉز یلغانچیلیک و ریا ایشلری بیلن کیشیلر کۉزیگه تورپاق سېپدی.

School Campign of Ashraf Ghani
اشرف غنی نینگ سیلاو تبلیغاتی کمپاینی نینگ جریانیده گی اعلانی دن آلینگن صحنه سی، کیشیلرگه معارف نینگ مدرن توزه ته من دېب یلغان سۉز لرنی بېرردی. بیراق اوشبو یۉلگه عملی شکلده آدیم قۉییش نفقط عکسینچه کولگولی ملی وحشت دولتی افغانستان نینگ بو حالیدن کۉره چوقور راق تباه لیک تمان آلیب بارماقده.

حاضر اوشبو بیهوده ایتیش لیکگه کۉره حتی کۉپینچه پایتختده گی مکتبلر ده تعلیم و تربیه بۉلمگن. جامعه گه سوادسیز اۉقووچیلرنی فارغ بېره دی. ولایت لرده معارف وضعیتینی اوشبو گزارش دن اۉیلب بۉله دی. ۲۰۱۴ ییلده دسامبر آیی نینگ ۷ نچسیده ولایتی شورا اعضاسی و زابل ولایتی نینگ معارف ریسی رسانه لرگه بونده ی دېدی: زابل ولایتیده ۲۳۸ باب مکتب موجود دیر. اولردن ۹۲ باب مکتبی دروازه سی آچیق بۉلگن بیراق دروازه سی یاپیق مکتب لرنینگ برچه امکانت لری تۉپه تۉغیر طالبلرگه بېریله دی. اوشبو گپدن وزارت آگاه بۉلیب، بیر ایش بجریش اوچون حرکت قیلگن اېمس.

افغانستان مکتب لرنی حقیقی وضعیتیدن آرتیقچه معلومات گه اېگه بۉلیش اوچون «طلوع نیوز» گزارشی اېترلی دیر ۲۰۱۴ نچی ییل سپتامبر آیی نینگ ۱۲ نچیسیده خوست ولایتی مکتبی حقیده، ۲۰۱۴ نچی ییل، سپتامبر آیی نینگ ۲۱ نیچیسیده «غور ولایتیده گی باغلنگن قیزلر مکتبینی برچه امکاناتی معارف یاکی قورالی مخالف لر چۉنتیگیگه کیره دی» عنوانی آستیده گی گزارش لرنی کۉز آستیدن اۉتکزه آله سیزلر.

کیشیلر بدبخت قیلیش عمللری اوچون غرب استخبارات مهره لری دن شکلنگن دولت، فاسد و خیانچی عنصرلرنی نفقط محاکمه و جزاله یدی عکسینچه یوقاری لوازیم لرگه جایلشتیره دی. بیراق فاسد لرنینگ شاه مهره سی عمر زاخیلوال آتلی، برچه اۉغیرلیک و چپاولچیلیک دوسیه لری بیلن محکمه بۉلدیمی فاروق وردک و نظاره لری محاکمه میزیگه تارتیله دی؟

افغانستان نینگ کۉپینچه بدبخت لیک لر اېلدیزی، کیشی لرنینگ سوادسیزلیگیده دیر. شونگه کۉره ملت نینگ بیدارلیگیده و اۉلکه نی توزه تیشده تعلیم و تربیه نی اینگ مهم نقشی بۉلگن دیر. معارف بودجه سینی چۉنتیگیگه اوره دیگن لر و باله لریمیز نینگ تربیه سیگه مانع بۉله دیگن لر حقیقتاً ملی خاین و پلید عنصرلردن بۉلیب، بوگون یاکی اېرته جزاسیگه اېتیشی کېره ک.

فاسد و پوشالیک دولت حیاتی نینگ دوام تاپیشینی ملتنی کور، کر و آگاه سیز اسره شیده کۉره دی. هیچ قچان معارف تۉغریسیده جدی شکلده بیر ایش عملگه آشیرمه یدی. شونگه کۉره گلبدینلیک بیر تروریست نی اوشبو لوازیمگه جایلشتیرگن هیچقچان باز خواست بۉلمه یدی. بیراق بونده ی شیطان لر نینگ جزالشی اوچون ملت باشیگه بیرکون قویاش چیقه دی.

اۉزبېکچه بۉلیمی

تعداد مهمانان حاضر: 212 مهمان