حزب همبستگی نیازمند کمک شماست

«حزب همبستگی افغانستان» برای پیشبرد فعالیت هایش به خاطر یک افغانستان مستقل، آزاد، دموکراتیک و خوشبخت به حق‌العضویت اعضا و اعانه هواداران و دوستدارانش اتکا دارد.

با کمک های نقدی تان ما را در مبارزه سخت علیه متجاوزان خارجی و خاینان داخلی یاری دهید:

کمک های پولی تانرا میتوانید در حساب بانکی ذیل واریز نمایید:

برای دالر امریکایی:

Azizi Bank
Koti-e-Sangi Branch, Kabul, Afghanistan
Beneficiary Name: Sayed Mahmood
Beneficiary Address: House No.614, Street 5, Rahman Mina, Kabul, Afghanistan
Beneficiary Account No: 001903204644917
Swift Code: AZBAAFKA

Correspondent Bank Details:

Commerz Bank A.G. Frankfurt, Germany
USD A/C No: 400870106200 USD
Swift: COBADEFFXXX

لطفاً بعد از ارسال وجوه نقدی تان ما را از طریق ایمیل مطلع سازید: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

قبلا و باربار از همکاری و کمک تان سپاسگزاریم.

Articles

Party Documents

We have 165 guests online