افغانستان خلقی هنوزگچه ثورآیینی ۷ و ۸ اوتیگه کویه دی!

 افغانستان خلقی هنوزگچه ثورآیینی ۷ و ۸ اوتیگه کویه دی!

ثور ده ۷ و ۸ افغانستان تاریخگه بیرکته ناموسلیک لکه دور، افغانستان حاضر گچه اوتیگه کویگنلر شو سبب بولگنده. بو افغانستان خلقی هردایم آرزو قیله دیلرکه کاش شو اییکی کون افغانستان تاریخگه بولمسیدی تا که بیز هر اییل ده بو قرانگی کونده ایسمزدن چقارسیدیک دیدیلر. ثور کودتاسینی خاطره لری بولردن عبارتده: مینگلرچه بی گناه انسانلر گمنام و اعدام بولگنی، عذاب کوگنلری و زنده گورگه کیتکنلری، دربدر بولگنلری و روسلرده بم لرینی قالیدن قاچکنلری، ایران و پاکستان ده توهین و تحقیر بولگنلر، و بوندن کیین ۸ ثورگه افغانستان بیچاره خلقی اینه هم جنایت کارکیشلرده قالیگه قالدیلرکه ۷ ثوردن هم کوبراق عذاب که قالدیلر که کابل ده هر بیرکوچه لری سنگر بولب قالدی که بیرنچی کونده همه عامه سرمایه لر و اولوس دارایی سی چپاول بولدی. ۷۰ یاشیگه کیرگن آنه لر و معصوم کودک لرگه بی شرمانه تجاوز قلشتلر، آنه لرتوغیشینی تفریح شکلده تماشاقیلدلر یراغ بارآدملر. شکریه و ناهیده دیگن خاتون قیزلرده پرپرقیلشتی، افشار تومانیگه «نسل کشی» قیلدلر، آدملر باشیگه میخ لرده قاقدیلر، مرده لردی ویینه گنلرینی تماشاقیلدیلر، بندی لرگه ادرار ایچردیلر،کانتینرلرگه آدملرده اوت بیرده لر، سیک و هند خلق میزگه کوب ناروالیکلر وخیانتلر بیردلر و همه سرمایه لری غضب بیلدلر، افغانستان فابریکه لری و نظامی وسایط لری بیرآز آهن پاره نرخیگه پاکستان ده ساتلدی، کابل شهری بیر ارواح شهری بیلب قالدی، افغانستان ده قومی و سمتی اورشلر باشلنب و همه خلقمیزده اوت «آتش»گه قایلدلر، پاکستان و ایران آچق مداخله لری بیز اولکه میزده باشلندی، موندن کیین یوزلرچه قساوتلیک و اولکه ساتیش و باشقه خیانتلر افغانستان خلقیگه روا کورشده قرون وسطی «طالبلر دورانیگه» منه شو سبب امریکا و جرملیک آرقه داشلری «ناتو» کته کته بم لرده بیز اولکه میزده استعمال قیلشتلر و پس شو ۸ ثورنی جنایتچی لرده بیزده اوستمیزده حاکم قیلشتیلر. ۷ و ۸ ثور جنایتچیلر بوکون بوجیلر دالر لردی آلب ۱۶ ییل دن بیری نکتایی و دریشی کیشب اوشه سسخ فکرلری و قانگه باتکن قولری بیلن هر قسم عذاب و فساد و اولکه ساتش لرینی افغانستان گه دوام بیرماغ دیلر.


ولی بو ییل لر بیر قطار جنایتکار کیشلردی عکسلری کابل شهریگه کورنب توره دی. که خرسندلیک جایی دی که بو کونلر منه شو جنایت کارکیشلردی عکس لر بیرقطار یاش و بیلمدان کیشلرتمانیدن چیرقیلب و منه شو واقعیت لرده انعکاس بیردلر که اگر امریکا هرقنچه که جنایتکارلردی نکتایی و دریشی بیلن صلح سایه سیگه اینه هم مردم ده سرنوشتیگه حاکم قیلماقچی بولسه، افغانستان خلقی قبول ایتمیدی. کابل یشاوچیلری نی ذهنیدن هنوز گلبدین حکمتیاردی راکتلری نی سیسزی کیتکن ایمس. اگر امریکا و مزدور کیشلری یراغ و دالر زوری بیلن بولردی باقسه هم اما بو ملتدی عدالتدن آسوده لیک ایخی «خواب» قیلالمیدی لر هرگز.

ثور 7 و8 بیر قرانگی کونلردی که هیچ بیر زمان افغانستان خلقنی ذهنیدن چقمیدی ولوکه بو کونلردی عاملرکیشلری ینگی قیافه لر مینم هم کیلسه مردم ایسلردن چقارمیدی لر. عدالت کیلماغی بیر اساسی شرط ده که بو ملت ده ایینگ یاره لری «زخم لری» التیام تاپسه و ایسلریدن چقندن کیین صلح کیله دی. اگر هر بیرکیم که بو جنایتکارلردی ببخشش قیلماق اوچون تلاش قیلسه حتما که تاریخدن هیچ بیرنیرسه بیلمیدیلر و یا که بولرهم بیر مزدوراستعمارچی لرده و بس. تاریخ واقعیت لری که جنایتکارلر هیچ بیر زمان صلح کیلتراتگن ایمس لر. اگرصلح ایسته سک باید همه جنایتکارلردی عدالت گه تاپچرسک اگر هم ییراغ زمانده هم بولسه.

«افغانستان همبستگی حزبی» بو همه بدبختی لیک لردن چیقماق اوچون بیر کته جمع غرمه و مبارزه لردی دوام بیرماق کوره دی و بس. و هیچ بیربیگانه بیزده عذابلردن نجات بیرالمیدی.

افغانستان همبستگی حزبی

۸ ثور ۱۳۹۶ – ۲۸ اپریل ۲۰۱۷

اۉزبېکچه بۉلیمی

تعداد مهمانان حاضر: 137 مهمان