افغانستان همبستگی حزبی نینگ برنامه سی

افغانستان همبستگی حزبی نینگ  برنامه‌سی

سۉزباشی:

افغانستان دموکراسی دوره سیده هم کېینگه قالگن اۉلکه لر جمله سیدن سنلگن. ایکّی دهه سۉنگی سی روس باسقینچ لری سلاسیده زوره وانلیک و توروریست لیک عمللری آرقه لی اوشبو اۉلکه نی کېینگه قالیشیگه و برچه بارلیک لرنی یوقاتیشیگه سبب بولدی.

جهان بیرلشمه کوچی و نظامی قطعه‌لری (آیساف) بارلیگیده حاضر هم افغانستان وضعیتی یمانراق بۉلیب، اۉلکه میز تینچ سیزلیک، اوروش و زورلشو و قورالیلر تمانیدن رنج کورماقده لر. ملیت قرشیلیک لری، اېل، منطقه، مذهب، تیل و اۉلکه ملی بیرلیگیگه نقص اېتکیزماقده. حاضرگچه کۉپینچه کیشیلر اوزلرینی تینچسیزلیکده کوره دی. اینیقسه عیاللر بشرحقوقی نینگ تورلی شکلده گی دردلی خطالریگه یوزمه یوز بۉلگن. کوپ حجملی اېلیمیز، میللریگه قرشی اۉزلریدن جان فدالیک کۉرستیب، میلیونلرچه قربانلیک بېرگنلر. بیر پرچه نان، باش پناه، ساغلیک و باشقه ساده سهللیک لرگه اېگه بۉلمه گن. ملکی و دولتی برچه ایش و اورگانلرده اۉغیرچیلیک، پاره آلیش و واسطه لیک داد اوره دی. حاضرگچه بیان ایرکینلیگی، مطبوعات و حزب لر شکلله نیشی قویی سطحگه جایلشگن. دنیانینگ کۉپینچه قاچقینچیلرنی (مهاجر) بیزنی اۉلکه میزدن شکللنگن.اوزگه لرگه علاقه قورگن گروه لرنی بارلیگی و کېینگه قالیش توغدیره دیگن مناسب حکومت سبب بۉلیب، حاضرگچه اوشبو اۉلکه ایچکی و خلقرا تروریست لرنینگ مناسب اۉرین لردن سنله دی. آخرده جامعه میز، تاریخ نینگ سۉنگی عصری یرمیده باسقینچ، تروریستلیک، ظلم و دحشت سایه سیده بۉلیب، هیچ قچان حقیقی دموکراسی نینگ طعمینی تاتمگن.

کېله یلیک ایندی اوشبو ظلم و استبداد آستیگه اېزیلگن ملت نی رفاه، آسایشده لیککه و آلغه باریشلیک بیلن تانیشتیریلیک. «افغانستان همبستکی حزبی» اقتصادنی آلغه باریشی، دواملی اجتماع ، اېرکین لیک، برابرلیک، دیموکراسی و عدالتدن شکللنگن اجتماع و ینگی افغانستان توزه تیش کېله جک آرزو و ارداه لری دیر. اۉز وظیفه میزنی تفسیر و سانسیز ایضاحلمه یمیز بلکیم کاملاً آگاه بۉلیب کیشیلرنی توپلب قاره بختلیک لرنی و یۉلده گی قیینچیلیک لرنی بیلیب، اولرنینگ بوتونله ی یوقاتیش و اوستونلیککه اېتیش دیر. همده ایسته گلریمیزنی حقیقت گه اېتیشیگه آگاه میز. بیرلیکده اینتیلیش یۉلی بیلن اېمس بلکیم بیر گروه لیک هم ممکن ایمس دیر. اۉز هدفلریمیزگه اېتیش اوچون مردم بیلن بیرلیکده و بیر کته گروه تشکللر نی توزه تیشگه اعتقادیمیز باردیر. اوشبو دلیللرگه کۉره «افغانستان همبستگی حزبی» هربیر اۉلکه داشنی و تشکلنی آق یوره کدن صادق لیک و جدی صورتده اېرکینلیک و دموکراسی اوچون سعی و حرکت قیلسه لر قیزغین قوچاغیگه آلیب محبت بیلن اۉزاتگن قۉلینی اوشلب قیسه دیلر.

هدف‌لر

هدف‌لریمزی قوییده گی لردن عبارت بۉلگن:

۱- مستقل افغانستان، اېرکین، دموکراسی و اونده برچه کیشیلرنی بۉلینمسلیگی، جنس، اېل، دین، مذهب، تیل و منطقه لیک هیچ بیر ملیت تبعیضی بولمه ی بیرلیک روحیه سی و تینچلیک احساسیده یشه سه لر.

۲- کیشیلیک و ملی ماهیت لری و مردمگه حساب بېروچه بۉلسه سیاسی حکمدارلیککه برقرار قیلیش، ایشنی، ایش اېگه سیگه تاپشیریش دیر.

۳- دموکراسینی کوچلنتیریش و تاثیرلی شکلده ارقه داشلیک قیلیش؛ بشرحق و حقوقلری نینگ دنیا اعلامیه لری و بیرلشگن ملتلر سازمان منشوری دن دفاع قیلیش؛ آزار، ازیت و هرتور عذاب نی منع قرار بېریش.

۴- اقتصاد تیزیمی، ملی سرمایه لرنی یخشی بولیشی؛ بوتون مردم نینگ آسایشته لیگی و تشقی سرمایه لرنی اۉزیگه قره تیش دیر. شرط شولدیرکم اۉلکه نینگ اېرکینلیک ضررلریده بۉلمسه.

۵- اقتصاد نینگ کېینگه قالیشنی یوقاتیش، فرهنگ و برچه زحمتشلر صنفی بیرلشمه لر حقلریدن دفاع قیلیش.

۶- «افغانستان همبستگی حزبی» افغانستان اېلینی برچه مذهب و اعتقاد لریگه حرمت قاعل بۉلیب، کیشیلرنینگ هر تور تعصب و یمان فایده لنیشنی منع قیلیشینی ایسته یدی. قورالی گروه لرنی خاینلیک اوروش لرینی توگه تیش دیر و 1357نچی ثور آیی نینگ یتیسی اویتالی کودتاسیدن بویان برچه اوروش جنایتگارلر و ملی خاینلر و اولرنینگ سانسیز یقگن ثروت لرینی ضبط و مصادره قیلیش دیر.

۷- هیچ بیر قید و شرطنی قبول قیلمسدن قوراللی گروه لرنی خلع سلاح قیلیش، ملی اېرکین لیکنی سقلاوچی ملی اردو و ملی پولیس توزه تیش، تمامیت ارضی و ملی بیرلیگ منفعت لری برچه مناسیبت لردن تازه بولسه.

۸- ایریم اۉلکه لربیلن بیر اصول اساسیده دوستلیک و بیرگه لیکده یره شیب یشش مناسبت قوریش و تاریخی چیگره لرنی اسره شی اۉز اۉلکه میزنی ایچکی ایشلریگه باشقه اۉلکه لرنی تورلی دخالت لرنی رد قیلیشی؛ افغانستان همبستگی حزبی روس اۉلکه سینی اوروش غرامت (توان) لرنی توله شی و افغانستانده گی کۉمیلگن ماین لرنی تازه لشیگه مکلف قیلیشی دیر.

۹- افغانستان همبستگی حزبی بیراۉلکه نینگ ینه بیر اۉلکه نی باسقینچیگه قرشی توریب، اېرکینلیک ایسته یدیگن ملت لر حرکتیدن دفاع قیلب و اولرنینگ اېرکین بولیش لرنی اۉزیگه بورچ بیله دی.

۱۰- تروریزم ضدیگه بنیادی مبارزه قیلیشی، اۉلکه میزدن تشقی ارقه داشلرینی قۉللرینی کلترتیش و قیته ریش.

۱۱- ایرکک و خاتین حقینی برابرلیگیگه کوره، خاتین قیزلر حقیدن دفاع قیلیش.

۱۲- مخدره ماده لرنی اېکیشی، رواجلنتیریشی، قاچاقی و اوندن فایده لنیشی نینگ یوقاتیش دیر.

۱۳- ابتدایی اۉرگتیش و تربیه لشنی اجباری و مناسب شکلده شرطلرینی تیارلش، ثانوی تعلیمات و عالی اۉقوونی رایگان قیلیشی، باله لرنی روحی و جسمی نی آسایشده لیگی؛ یاشلر، خاتین قیزلر و اېرککلر یمان فایده لنیش، جنسی زوره وانلیک دن ، قاچاق و باله لرگه قیین و قتیق ایشلرنی بجریشینی جدی شکلده مبارزه قیلیش دیر.

۱۴- کیشیلرگه ساغلیکنی مجانی شکلده تیارلش؛ قویی مرتبه ده گی مامورلر، اۉقیتووچیلر و ایشلاوچیلر معیشتی اوچون مناسب شرایط توزه تیش.

۱۵- هنرمندلرنی تشویق قیلیش، یششلری اوچون یخشی و مناسب شرایط یره تیش و ورزشنی بوتون اۉلکه میزگه کیره کلی امکانات لرنی ورزشکارلرگه اینیقسه یاش قیز و ایرکک باله لرگه تیارلش.

۱۶- افغانستان همبستگی حزبی اېسکی بار اثرلرنی، بوزیلگن تاریخی اثرلرنی قیته قوریشی، اۉغیرلنگن تاریخی اثرلرنی قیته دن یغیشینی اۉز بورچ لریدن بیله دی.

۱۷- کوچیلرنی مناسب شرایطده یشش لریدن حمایت قیلیش، اۉزلری متکی بۉلگونچه ساغلیگیگه اېتیشی، یشش جایلری و اۉرگتیش؛ آواره بۉلگن لرگه تازه جای قوریشی اقتصاد لرینی حمایت قیلیشی و اۉرته لریده گی اوروشلرنی حل قیلیش دیر.

۱۸- مناسب شرایطده تعلیم و مجانی عالی اۉقیشدن حمایت قیلیش و ناگیران، معلوللر و شهید لرنی خاتین و یتیم قالگن باله لرگه ایش تاپیشی.

۱۹- تقاعید قیلگن لر و قرّیلر یشش وضعیت لریگه هرتمانلّمه قره شی، اولرنینگ حقلرینی توله ش و حمایت قیلیشی.

۲۰- افغانستان همبستگی حزبی افغانستان اساسی قانونی اساسیده اۉز فعالیت لرنی برچه مشخص کمچیلیک لرگه تنظیم قیله دی.

اۉزبېکچه بۉلیمی

تعداد مهمانان حاضر: 354 مهمان