Afganistan Dayanışma Partisi’nin Tüzüğü

Birinci Bölüm:

Üyelik Şartları, Üyelerin Hukuk ve Görevleri


1. Madde: 18 yaşını doldurmuş her bir vatandaşımız dil, mezhep, cinsiyet, milliyet, bölge ve siyasi geçmiş ayrımı olmadan, herhangi başka bir siyasal partiye üye değilse ve “Afganistan Dayanışma Partisi”nin tüm programlarına uyup tüzüğünü kabul edecekse ve öbür taraftan insani suç işlememiş olup vatana ihanet etmemiş ise “Afganistan Dayanışma Partisi”nin üyeliğini elde edebilecektir.

2. Madde: Üyeliğe kabul ediliş, üye olmak isteyen şahsın yazılı talep mektubunu Parti merkezine göndermesi ve liderlik konseyinden iki kişinin onayı ile gerçekleşmektedir.

3. Madde: Her bir üye herhangi ayrımcılık olmadan eleştirme, öneri yapma ve partinin herhangi makamına seçilme ve seçme hakkına sahiptir.

4. Madde: Her bir üye “Afganistan Dayanışma Partisi”ne maddi, manevi ve en az aylık gelirinin yüzde birini ödeyerek yardımda bulunmak mükellefiyetindedir.

5. Madde: “Afganistan Dayanışma Partisi” üyelerinin her biri, tüm milliyetler, kavimler, aşiretler, din, mezhep ve bölgelerden daha çok vatanseveri parti kadrosuna kazandırmak için çalışacak ve demokrasi değerlerini toplumda korumak için elinden geleni yapacaktır.

6. Madde: Tıpkı partiye üye oluş süreci gibi “Afganistan Dayanışma Partisi”nden ayrılmak da üyenin özgürce iradesine bağlıdır.

7. Madde: Her bir üye “Afganistan Dayanışma Partisi”nin tüzüğüne aykırı bir harekette bulunursa, uyarı, tavsiye, üyeliğin askıya alınması gibi aşamaları geçirdikten sonra ilgili konseyin tavsiyesince ve liderlik konseyinin de onayıyla partiden ihraç edilir. Üyeliğin askıya alınması üç ayı geçmeyecektir. Üye tarafından ciddi bir ihlal söz konus ise veya da “Afganistan Dayanışma Partisi”ne ihanet edilirse üye derhal partiden ihraç edilir. İhraç edilen üyenin şikayeti “Afganistan Dayanışma Partisi”nin Hukuk ve Nezaret idaresince incelenecektir.

8. Madde: “Afganistan Dayanışma Partisi”nin maddi kaynağı:
1) Üyelik aidatları
2) Parti’nin yayın organ satışları geliri
3) Parti destekçilerinden ve tüccarlardan gelen yardımlar
4) Partiye ait olan bazı ticari kurumların geliriİkinci Bölüm

Teşkilat


9. Madde: Parti teşkilatının liderlik organları görevlerine göre şöyledir:
1) Genel Konsey
2) İcra Konseyi
3) İcra Konseyi’nin daimi komitesi
4) Vilayet Konseyleri
5) Şehir Konseyleri
6) Bölgesel Konseyler
7) İlçe Konseyleri
8) Göçebe Konseyleri
9) Mahalle Konseyleri
10) Göçmenler Konseyi (Vilayet Konseyleri ile eşdeğerdir)

1) Genel Konsey: En yüksek liderlik organıdır. Yılda bir kez üyelerin çoğunluğunun katılımıyla oturumu gerçekleşmektedir. Bu konsey Vilayet Konseyleri ve Göçmenler Konseyleri’nden (şuanki şartlar doğrultusunda) oluşmaktadır. Genel Konsey üyeleri tüm esas konulara bakmakla birlikte Parti’nin programlarıyla tüzüğünde değişiklik yapma, onarma, maddeleri kaldırma, “Afganistan Dayanışma Partisi”nin adını ve armasını değiştirme yetkisine sahip olup İcra Konseyi’nin faaliyetlerini denetlemede ve incelemede bulunmaktadır. Genel Konsey’in başkanı aynı zamanda İcra Konseyi’nin de başkanıdır ve iki yardımcısı bir yıllığına yine bu Konsey tarafından atanmaktadır. Konseyin üye sayısı 43 kişi olup gerektiğinde bu sayı daha da artabilmektedir. Konseyin oturumu senede bir kez üyelerin çoğunluğuyla gerçekleşmektedir ve gerektiği durumlarda daha sık zamanlarda da gerçekleşebilmektedir. Bu konsey İcra Komitesini kendi üyelerinin içinden seçmektedir.

2) İcra Konseyi: Genel Konseyin iki oturumu arasında “Afganistan Dayanışma Partisi”nin liderliğini yapmaktadır ve Genel Konsey’e karşı sorumluluğu vardır. Üye sayısı 9 kişi olup her üç ayda bir kez üyelerin çoğunluğuyla oturumu gerçekleşmektedir. Gerektiği takdirde daha sık zamanlarda da bu oturum gerçekleşebilmektedir. Genel Konseyi olağanüstü oturuma çağırmak İcra Konsayi’nin yetkisindedir.

3) İcra Konseyi’nin Daimi Komitesi: Başkan, iki yardımcı ve İcra Konseyi üyelerinden seçilmiş iki kişiden oluşmaktadır ki ilgili Konseyin iki oturumu arasındaki zaman zarfında partinin günlük işlerini ileri götürmektedir. Bu komite İcra Konseyine karşı sorumludur.

4) Vilayet Konseyleri: İlgili vilayetin bölgesel il merkezleri ve ilçelerinden seçilmiş temsilcilerden oluşmaktadır.

5) Şehir Konseyleri: Şehir bölgelerinden seçilmiş temsilcilerden oluşmaktadır.

6) Semt Konseyleri: Semtlerden seçilen temsilcilerden oluşmaktadır.

7) İlçe Konseyleri: Semt Konseylerinin temsilcileriye ilçe merkezlerinin temsilcilerinden oluşmaktadır.

8) Yerel Konseyler: Köylerden seçilen temsilcilerden oluşmaktadır.

10. Madde: Genenl Konsey Başkanı’nın Yetkileri:

1) İcra Konseyini olağanüstü oturuma çağırma.

2) İcra Konseyinin onayı ile “Afganistan Dayanışma Partisi”nin görevlilerini atama veya azletme.

3) İcra Konseyinin onayıyla Parti sözcüsünü seçme. Başkan veya iki yardımcısının yokluğunda İcra Konseyi kendi üyelerinden birini geçici başkan olarak atamaktadır. Başkanı görevden alma süreci Genel Konsey üyelerinin üçte ikisinin onayı ile gerçekleşmektedir. Yardımcılarını görevden alma ise üyelerin oyu ile yapılabilmektedir. Başkanın ölümü veya istifası durumunda Genel Konseyin toplanmasına kadar yardımcıların biri parti başkanlığı görevini üstlenecektir. Bu durum üç aydan fazla zaman alamayacaktır.

11. Madde: Tartışmalar sonucu “Afganistan Dayanışma Partisi”nin tüm konuları hakkında çoğunluğun onayı ile ilgili konseyde kara verilmektedir.

12. Madde: Genel Konsey işbu organlardan oluşmaktadır ve bu organların hepsi Genel Konseye ve iki oturum arasında İcra Konseyiyle daimi komitesine karşı sorumluluğu vardır.

1) Teşkilat İdaresi
2) Kültürel İdaresi (propaganda, yayın, spor, sanat)
3) Mali İdaresi
4) İnsan Kaynakları İdaresi
5) Kadın İşleri İdaresi
6) Toplumsal Hizmetler İdaresi
7) Göçmenlik İşleri İdaresi
8) Denetleme ve Hukuk İdaresi
9) Gençlik ve Eğitim İşleri İdaresi
10) Esnaf İşleri İdaresi

132 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi