Parti Programı

Önsöz

Afganistan hatta yarım yamalak demokrasi devrinde bile en geri kalmış ülkelerden biriydi. Rus işgalcilerin ve onun kuklalarının egemenliği ele geçirişi ve ardından gelen yamyamlar ve terörizmin yirmi yılı aşkın hakimiyeti bu ülkeyi küle çevirmiştir.

“ISAF” gibi koalisyon güçlerinin işgaline rağmen Afganistan’daki durum gün geçtikçe kötüleşmekte ve ülkemiz istikrarsızlık, güvensizlik, savaş ve silahlı zorbalarla onların kalemli hamileri yüzünden kan kaybetmektedir. Milliyet, kavim, aşiret, bölge, mezhep ve dil ayrımı ülkenin ulusal birliğine darbe indirmiştir. Halkın çoğunluğu kendini güvende hissetmemekte olup özellikle de kadınlar insan haklarını çiğneyen ihlaller ile yüz yüzedirler. Halkımızın büyük bir kütlesi tüm direnişlere rağmen, hatta bir milyondan fazla zayiat verdiği halde ne doğru dürüst ekmek ve barınak yüzü görebilmekte ne de eğitim, sağlık ve diğer ilkel ihtiyaçları elde edebilmektedir. Yolsuzluk, rüşvet ve torpil devletin ve özel sektörün tüm organlarına yayılmış durumdadır. İfade ve basın özgürlüğü ile gerçek ulusal partiler neredeyse yoktur. Dünyaya en çok göçebe gönderen ülke de bizim ülkemizdir. En gerici güçlerin ve yabancı ülkelere bağlı şahısların ülke üzerindeki hakimiyeti hala iç ve dış terörist yapıların kolayca cirit atmalarına olanak sağlamaktadır. Ve son olarak öyle bir topluma sahibiz ki bu toplumun yarım asırlık tarihi hep vahşet, zulüm, faşizm, terörizm ve karanlıkla pençeleşip gelmiş ve hiçbir zaman gerçek demokrasinin tadına bakamamıştır. Şimdi ise bu ülkeyi yeniden inşaa etmemiz ve acı çekmiş halkımızı gelişmişlik, refah ve modernlik ile tanıştırmamız gerekiyor.

“Afganistan Dayanışma Partisi” ekonomik büyüme, temeli sağlam sosyal gelişme, özgürlük, demokrasi, eşitlik ve sosyal adalet arzusuyla yeni bir Afganistan kurmak için kurulmuştur. Biz sadece sefalet ve yoksulluğu anlatarak tefsir edecek değiliz belki halkları örgütleyerek sözünü ettiğimiz nesneleri ortadan kaldırmak için çaba sarfedeceğiz. Bu yolun da pek kolay olmadığını çok iyi bilmekteyiz. Öte yandan çalışmalarımızın hedefe ulaşması için hem kişi hem de parti olarak bireysel hareketin hiçbir etki yapmacağını da bilmekteyiz. Hedefe ulaşmak için tüm demokratik güçlerle ittifak yapıp ilerlemenin mümkün olduğunun kanısındayız. Dolayısıyla “Afganistan Dayanışma Partisi” olarak tüm vatansever ve aydın kişiler ile örgütlerin elini samimiyetle sıkıyor ve hep birlikte özgürlük ve demokrasi için direniş sergileyeceğiz.

Hedefler:

Partimizin Hedefleri Şunlardan İbarettir:

1) Tüm insanları hiçbir cinsiyetçi, mezhepsel, dinsel, dilsel, bölgesel ve milliyetçi ayrımı olmadan kucaklamak; barşı ve huzur içinde yaşanabilen, bölünemez, demokratik, Egemen ve özgür Afganistan.
2) Halkçı ve ulusal bir kimliği olan siyasal bir hakimiyetin oluşturulması ki işi asıl iş sahiplerine verip halk karşısında sorumluluğu olan bir hükümet oluşturmak.
3) Demokrasinin temellerini oluşturmak ve sağlamlaştırmak için her türlü verimli yolu denemek ve insan hakları bildirgesiyle birleşmiş milletlerin tüzüğünü savunmak. Her türlü işkence, keyfi ceza ve zulmü yasaklamak.
4) Ülkenin egemenliğine zarar vermeyecek şekilde yabancı ve yerli yatırımcıları destekleyerek kamu refahını kalkındıracak ekonomik bir sistem kurmak.
5) Eski kültürel ve ekonomik yapıları kaldırarak tüm emekçilerin ve sınıfsal sendikaların hukukunu savunmak.
6) “Afganistan Dayanışma Partisi” tüm Afganistan halkının inanışlarına saygı duymaktadır ve her türlü mezhebin kötüye kullanılmasının önüne geçerek mezhepsel bağnazlığı ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Tüm çatışan hain silahlı grupların çatışmalarını sonlandırarak savaş suçlularıyla milli hainlerin derhal yargılanıp 7 Sevr (27 Nisan 1978) tarihinden bu yana milletin malını yağmalayarak biriktirdikleri servetleri devlet hazinesine aktarmak partinin hedeflerindendir.
7) Herhangi koşul olmaksızın tüm silahlı grupları silahsızlandırarak, egemen ülkenin ulusal çıkarını koruyacak ve ulusal birliği tehlikeye sokmayacak unsurlardan milli polis ve silahlı güçler oluşturmak.
8) İyi niyet ve iyi komşuluk usulüne göre diğer tüm ülkeler ile iyi ilişkiler geliştirmek ülkenin tarihsel bir geçmişi olan tarafsızlık durumunu korumak ve diğer ülkelerin iç işlerimize karışmasına engel olmak. “Afganistan Dayanışma Partisi” Rusya devletinin Afganistan’a savaş tazminatı ödemesini ve Afganistan’ı tüm mayın tarlalarından arındırmasını istemektedir.
9) “Afganistan Dayanışma Partisi” bir ülkenin diğer ülkeye saldırmasına şiddetle karşı çıkmakla beraber milletlerin kendi kaderlerini kendileri tayin etme hakkını savunmak.
10) Her nerede olursa tüm terör unsurlarına karşı savaşmak ve ülkemizdeki bu grupları destekleyen devletlerin karşısında durmak.
11) Erkek ve kadın eşitliği görüşüyle birlikte kadın haklarına savunmak.
12) Uyuşturucu maddesinin ekimini, üretimini, kaçakçılığını, yaygınlaştırılmasını ve kullanımını yok etmek.
13) Zorunlu ilkokul öğrenimini, ortaokul, lise ve yüksek öğrenimlerinin iyi koşullar altında ve parasız okutulmasını sağlamak; çocuklar, gençler, kadınlar ve erkeklerin fiziksel ve ruhsal vaziyetlerini geliştirmek ve öte yandan çocuklara karşı yapılan cinsel taciz, tecavüz, zorla çalıştırma ve kaçakçılık gibi işlerin önüne geçmek.

187 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi