08
ثور1396

افغانستان خلقی هنوزگچه ثورآیینی ۷ و ۸ اوتیگه کویه دی!

افغانستان همبستگی حزبی
ثور ده ۷ و ۸ افغانستان تاریخگه بیرکته ناموسلیک لکه دور، افغانستان حاضر گچه اوتیگه کویگنلر شو سبب بولگنده. بو افغانستان خلقی هردایم آرزو قیله دیلرکه کاش شو اییکی کون افغانستان تاریخگه بولمسیدی تا که بیز هر اییل ده بو قرانگی کونده ایسمزدن چقارسیدیک دیدیلر. ثور کودتاسینی خاطره لری بولردن عبارتده: مینگلرچه بی گناه انسانلر گمنام و اعدام بولگنی، عذاب...
23
قوس1395

کندز ده امریکا هوای حمله سی گه عام خلق لر هلاک بولدی

واحد منصوری
۱۳۹۵ عقرب آیی نی ۱۳ کونی ساعت ۱۰کیچه کندز ولایت گه بوزی قندهاری دیگن منطقه گه امریکا کوچلرینی بیریوزبیرگن هوایی حمله سیگه ۳۰ کیشی هلاک بولدی. یوزدن کوب کندز یشاوچیلری بو وحشیانه شکلده یوزبیرگن جنایت اوچون وز مرده لرینی کوترب اعتراض قیلب وامریکاهجومچی اولکه سی واونینگ نوکرلری ضدیگه شعاربیردلر.