سیلی غفار: بیایید منسجم شده وطن خود را از این سیهروزی نجات دهیم!


مصاحبه سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در برنامه «روایت روز» تلویزیون «جهان» (۲ عقرب ۱۳۹۶ - ۲۴ اکتوبر ۲۰۱۷): قبل از روی کار آمدن حکومت وحشت ملی گفته بودیم که وضعیت افغانستان بدتر از دوران کرزی خواهد شد. زمانی که یک کشور اشغال شده باشد و دولت هم متشکل از جنایتکاران چهار دهه اخیر باشد که اکثرا مزدوران کشورهای اشغالگر هستند، انتظاری بیش از این نمی‌توان داشت... با اشک ریختن و نفرین فرستادن نمی‌توان به جایی رسید، باید عملا مبارزه نمود.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 43 نفر