سیلی غفار: درسهای بزرگی از مبارزه مردم کوردستان آموختیم!


سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی به تاریخ ۲۳ قوس ۱۳۹۵ (۱۳ دسامبر ۲۰۱۶) در تلویزیون کوردی زبان (Ronahi TV) مصاحبه‌ای داشت که همزمان در جریان پخش توسط حسن غازی به زبان کوردی ترجمه می‌شد. در کنار صحبت روی جوانب مختلف اوضاع افغانستان، سیلی روی وضعیت بد اقتصادی و فساد نیز روشنی انداخت. در اخیر برنامه سوالات مجری راجع به مبارزات مردم کوردستان بود. سیلی در پاسخ به پرسش‌ها، اضافه نمود: «وظیفه جنبش‌های آزادی‌خواه در سراسر دنیاست تا حمایت شان را از مردم کوردستان اعلان کنند، چون مبارزه کوردستان مبارزه به خاطر شکستن زنجیرهای ستم و استبداد است... ما درسهای بزرگی از شیوه مبارزه مردم کوردستان آموختیم.»

جریان کامل این بحث را از اینجا تماشا نمایید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 124 نفر