سیلی غفار: دولت ملا مافیایی ایران، یکی از عوامل سیهروزی مردم افغانستان به شمار می‌رود!


سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در برنامه «با هم» (۱۸ میزان ۱۳۹۵ - ۹ اکتوبر ۲۰۱۶): دولت ملا مافیایی ولایت فقیه ایران که به غده چرکین منطقه و خاورمیانه تبدیل شده، یکی از عوامل تباهی و سیهروزی مردم افغانستان نیز به شمار می‌رود... رژیم سفاک ایران تنها در این چند سال نیست که دست شوم در افغانستان دارد بلکه در گذشته نیز با کمک و تجهیز گروه‌های هشتگانه به خود مزدور تربیه کرد و امروز از آنان استفاده می‌نمایند.

آن رژیمی که در برابر مردم خودش رحم نداشته و مبارزان آن کشور را فقط بخاطر ایده‌های پاک شان سر به نیست کند، آن رژیمی که دختران باکره را قبل از اعدام مورد تجاوز قرار دهد، اصلاً انتظار نمی‌رود که در مقابل مهاجران افغان رحم داشته و برخورد انسانی نماید.

جریان کامل این بحث را از اینجا تماشا نمایید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 103 نفر