سیلی غفار: مردم افغانستان صلح می‌خواهند اما نه در بدل زیر پا شدن خون فرزندان شان!


سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در برنامه «محور» تلویزیون «طلوع نیوز» (۱ میزان ۱۳۹۵ - ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶): همه تنظیم‌هایی که می‌گویند سلاح شان را کنار گذاشته اند، عملاً شاخه نظامی دارند و درگیر در جنگ هستند. با آمدن راکتیار دوباره دهه‌ی ۹۰ شروع خواهد شد، اگرچه شروع هم شده است... اگر اینها در همان ابتدا به جوخه دار سپرده می‌شدند، امروز سر مردم تحمیل نمی‌گردیدند.

مردم افغانستان صلح می‌خواهند اما نه در بدل اینکه خون فرزندان شان زیر پا شود. صلح فقط زمانی بدست می‌آید که دست اشغالگران از افغانستان کوتاه شده و جنایتکاران چند دهه اخیر به جزای اعمال شان برسند.

جریان کامل این بحث را از اینجا تماشا نمایید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 182 نفر