سیلی غفار: زنان افغانستان باید به آگاهی سیاسی برسند


سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در برنامه «نیمه خاموش» تلویزیون «آریانا» (۲۸ جوزا ۱۳۹۵ - ۱۷ جون ۲۰۱۶): کارهای بنیادی در افغانستان زمانی صورت می‌گیرد که زنان به آگاهی سیاسی برسند. زنان افغان باید متشکل شوند، آگاه شوند و به زور بازو‌های خود حقوق خود را بدست آورند.

جریان کامل این بحث را از اینجا تماشا نمایید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 215 نفر