ویدیوی گردهمایی در تقبیح حکم ناعادلانه‌ محکمه درمورد قاتلان فرخنده

۱۵ سرطان ۱۳۹۴:‌ جمعی از اعضا و هواداران حزب همبستگی افغانستان و عده‌ای از شهریان کابل در تقبیح حکم ناعادلانه محکمه استیناف درمورد قاتلان شهید فرخنده، تجمع اعتراضی‌ای در کابل برگزار کردند. در این تجمع که بیش از ۶۰۰ زن و مرد اشتراک ورزیده بودند، معترضان شعارهایی چون «برخیزیم برخیزیم – سکوت ما، ننگ ماست!»، «برخیزیم برخیزیم – مشت ما، تفنگ ماست!»، «ما همه فرخنده‌ایم – جهل را کُشنده‌ایم!»، «دشمن ع و غ ایم – بهر وطن زنده‌ایم!»، «فرخنده، فرخنده – یادت نماد زنده! دشمن مردم ماست – آن که ترا سوزانده! یک مشت خاینان اند – با جهل شب روان اند! کشتند فرخندگان را – خونریز و ناانسان اند!» را سر دادند.

معترضان پلاکارت‌هایی با خود حمل می‌نمودند که روی آن تصاویر خونین فرخنده شهید دیده می‌شد و شعارهای ذیل: «فرخنده جان، شرف ببازیم اگر تا مجازات قاتلان اصلی‌ات آرام بنشینیم!»، «بدون پاسداری قاطع و تا به آخر از خون فرخنده، سردادن شعار حقوق زن خیانت است!»، «اگر محاکم فاسد و جنایت‌پرور ببخشند، مردم نمی‌بخشند!»، «فرخنده، در آتش جهل خاینان ملی سوخت!»، «نگذاریم مثل عاملان درجه‌یک فاجعه پغمان، قاتلان اصلی فرخنده از عدالت فرار داده شوند!»، «هموطن، اگر خاموش بنشینی فردا نوبت پرپرشدن خواهر و مادر توست!» «تا جنایتکاران خاین خلع قدرت نشوند، هر روز فرخنده دیگری قربانی خواهد گشت!»

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 146 نفر