مردم ولسوالی چاه‌آب در برابر بشیر قانت و اوباشانش برخاستند

مردم ولسوالی چاه‌آب در برابر بشیر قانت و اوباشانش برخاستند

چاه‌آب از ولسوالی‌های دورافتاده‌ ولایت تخار است که از سی سال بدینسو آمر بشیر قانت و اقاربش درین دیار بر مردم ستم روا داشته و امروز هم از برکت حکومت وحشت ملی تمامی اراکین بلندپایه این ولسوالی از بستگان این جنگسالار مستبد اند. بطور نمونه، داکتر جنید ولسوال چاه‌آب (پسرکاکای بشیر)، سالم، مدیر معارف که در گذشته شاروال بود (خواهرزاده)، حامد آمر جنایی (برادرزاده) که تمام صلاحیت قوماندانی امنیه چاه‌آب را به دست دارد و قوماندان امنیه فقط به نام است.

مردم ولسوالی چاه‌آب در برابر بشیر قانت و اوباشانش برخاستند

بشیر خودش که مدتی والی سرپل مقرر شده بود، حالا در کابل سکونت داشته با هادی ارغندیوال سر و کار دارد. او که قبلا قوماندان حزب اسلامی در چاه‌آب بود، فعلا دلال و قومندان اصلی‌اش در منطقه غلام حسین و آمر سیاسی‌اش انجنیر میر احمد می‌باشد که در تمامی دسیسه‌ها و جنایات مشاور غلام‌حسین می‌باشد. او ذریعه تفنگداران وحشی‌اش بر گرده‌های زخمی مردم سوار است.

به تاریخ ۲۶ حمل ۱۳۹۶ سناتور محمد افضل شامل که با رای بلند مردم به شورای ولایتی راه یافته عضو مشرانو جرگه گردید، بنابر خواست مردم به این ولسوالی می‌رفت که قومندان غلام حسین به دستور بشیر در نزدیکی شهر چاه‌آب کمین می‌گیرند تا او را از بین ببرند. مردم از موضوع اطلاع یافته بر افراد مسلح غلام حسین یورش می‌برند که در نتیجه آنان را مجبور به فرار می‌سازند و سناتور را به خانه‌اش میرسانند.

مردم ولسوالی چاه‌آب در برابر بشیر قانت و اوباشانش برخاستند

شام دیروز (۲۷حمل) در بازار چاه‌آب افراد مسلح غلام حسین بوسیله پیکا و راکت بالای سناتور حمله می‌کنند که در نتیجه دو نفر زخمی شده و موترش نیز تخریب می‌گردد. ۲۸حمل، مردم خشمگین به همراهی سناتور شامل در برابر ولسوالی تظاهرات باشکوهی راه می‌اندازند که ولسوال، قومندان امنیه، شاروال و... فرار می‌کنند که در نتیجه مردم دروازه‌های ولسوالی، شاروالی و قومندانی امنیه را قفل می‌زنند و شعار می‌دهند که ما حکومت سلطنتی و موروثی را در ولسوالی چاه‌آب نمی‌خواهیم و خواهان خلع‌سلاح اوباشان بشیر و برکناری اقاربش ازین ولسوالی می‌شوند. «مرگ بر بشیر!» و «مرگ بر غلام‌حسین!» از شعارهایی بود که مردم سر می‌دادند. در اخیر همه یک‌صدا تعهد می‌سپارند که تا برکناری این اراذل دروازه ولسوالی را نخواهند گشود. امروز دوایر دولتی و مکاتب چاه‌آب تعطیل بود و قومندان غلام‌حسین هم از ترس مردم به قریه‌های دور فرار کرده است.

مردم تخار از دست جنگسالاران دولتی که در بدذاتی و سفاکی کمتر از داعش و طالب نیستند به بینی رسیده اند از همینرو ابتدا مردم شریف رستاق علیه پیرم‌قل و سگانش برخاستند و حال دامنه این خیزش مقدس مردمی به چاه‌آب رسید، آرزومندیم روزی سراسر تخار و افغانستان شاهد خیزش‌های پرخروش ستمکشان علیه خاینان و جنایتکاران از هرقماش گردیده، آنان را همراه با اربابان خارجی شان به زباله‌دان تاریخ بیفکنند.

مردم ولسوالی چاه‌آب در برابر بشیر قانت و اوباشانش برخاستند

استفاده و بازنشر مطالب این سایت در صورت ذکر منبع آزاد است.
حزب همبستگی افغانستان | www.hambastagi.org