تظاهرات عليه كنفرانس امنيتى ناتو در شهر مونشن آلمان

 هواداران حزب همبستگی افغانستان درتظاهرات عليه كنفرانس امنيتى ناتو در اروپا

شهر مونشن مانند سالهاى قبل شاهد دو رويداد مهم جهانى در عين حال در تضاد با هم بود. اول اينكه كنفرانس ساليانه نام نهاد امنيتى ناتو كه تاريخ ١٧-١٩ فبرورى در هوتل بايريشز هوف مقر هميشگى كنفرانس متذكره با شركت سران ١٢٥ كشور داير شد. اشرف غنى دست‌نشانده غرب و بخصوص امريكا نيز درين كنفرانس شركت داشت. ظاهراً اين نشست بنام كنفرانس امنيتى نامگذارى شده است كه گويا كشورهاى عضو ناتو به سركردگى امريكا براى صلح جهانى گرد هم آمده و با ماشين نظامى ناتو امنيت جهان را تامين مي‌كنند، ولى واقعيت‌هاى پشت پرده اينست كه كشورهاى امپرياليستى بخاطر اشغال و تسلط بر ممالك بيشتر كه ذخاير نفتى، مواد خام و انرژى دارند، گرد هم جمع شده روى استراتيژى و نحوه دست‌يابى به اين كشورها بوسيله جنگ را ارزيابى می‌كنند.

فشار امريكا بالاى دولت‌های عضو ناتو بخاطر بلند بردن بودجه نظامى شان هميشه موضوع داغ اين كنفرانس بوده است. دونالد ترامپ كه درجريان انتخابات رياست جمهورى امريكا به كشورهاى عضو ناتو اخطار داده بود تا بودجه نظامى خويش را براى به عهده گرفتن مصارف بيشتر ناتو بلند برده در غير آن امريكا جريمه گزافى را بالاى شان وضع خواهد كرد، هم موضوعى بود كه درين كنفرانس مورد بحث قرار گرفت و كشور هاى ديگر سر تسليم گذاشتند. خانم فندرلاين، وزير دفاع آلمان اعلان كرد كه می‌خواهد تا سال ٢٠٢٤ دو فيصد عوايد ناخالص كشور را صرف بودجه نظامى كند. ازدياد اين مصارف مبلغ بيست و پنج میليارد يورو را رقم خواهد زد كه با اضافه مصارف فعلى، ٣٨،٢ میليارد يورو را احتوا می‌كند.

هواداران حزب همبستگی افغانستان درتظاهرات عليه كنفرانس امنيتى ناتو در اروپا

رويداد دوم تظاهرات بزرگ شهر مونشن بود كه عليه این كنفرانس براه افتاد. تخمين زده مي‌شود كه بيش از چهار هزار نفر از احزاب، ارگان‌ها و سازمان‌هاى ضد جنگ و ضد ناتو در اين تظاهرات شركت كرده بودند، مظاهره كنندگان خواهان ختم جنگ‌هاى ناتو در ساير كشورها از جمله افغانستان، توقف بلند بردن بودجه نظامى كشورهاى عضو ناتو از جمله آلمان، ختم رقابت تسليحاتى، توقف فروش سلاح به كشورهاى عربى و بخصوص كشورهاى داخل جنگ گرديدند. همچنان شعارهایی مانند «ناتو جنگ می‌آفريند»، «صلح با جنگ‌هایی كه ناتو براه انداخته است بدست نمی‌آيد»، «ناتو در خدمت سرمايه‌داران است»، «توقف فورى برگرداندن پناهندگان»، «جنگ‌هاى ناتو علت اصلى سرازير شدن پناهندگان است» و.....

هواداران حزب همبستگی افغانستان درتظاهرات عليه كنفرانس امنيتى ناتو در اروپا

هواخواهان حزب همبستگى افغانستان در اروپا نيز در راهپيمایى امروز شركت فعال داشتند. تعداد كثيرى از هموطنان ما از شهر مونشن و يا اطراف شهر بنابر دعوت قبلى اعضاى هواخوان حزب همبستگى افغانستان را همرایى كرده شعارهاى «ناتو از افغانستان خارج شود»، «صلح با گلبدين جنايت به حق مردم ماست»، «راه نجات فقط مبارزه است» و سمبول‌هاى حزب را با خود حمل می‌كردند.

هواداران حزب همبستگی افغانستان درتظاهرات عليه كنفرانس امنيتى ناتو در اروپا

تظاهرات ساعت يك ظهر از شتاخوس شروع و به ماريين پلاتس بعد از سخنرانى اعضاى حزب چپ آلمان، مسؤل سازمان ضد جنگ بخش مونشن آقاى كلاوس و چند برنامه موسیقی، حدود ساعت چهار بعد از ظهر به پايان رسيد.

هواداران حزب همبستگی افغانستان درتظاهرات عليه كنفرانس امنيتى ناتو در اروپا

هواخواهان حزب همبستگی افغانستان در اروپا
۱ حوت ۱۳۹۵ (۱۹ فبروری ۲۰۱۷)


استفاده و بازنشر مطالب این سایت در صورت ذکر منبع آزاد است.
حزب همبستگی افغانستان | www.hambastagi.org