جنگسالاران بلخ، چپاولگران زمین‌های دولتی

جنگسالاران بلخ، چپاولگران زمین‌های دولتیاز راست به چپ: عبدالودود کوشککی (فعلا قومندان امنیه ولسوالی بلخ می‌باشد.)، حاجی محمد شفیع (قومندان امنیه شهرک بندری حیرتان) و امیر گل که توسط اوباشان مسلح قومندان ودود به قتل رسیده است.

حدود ۹۶۰ جریب زمین فارمی در مربوطات ولسوالی دهدادی در جوار بلاک‌های ساحه رهایش فابریکه کود و برق مزار موقعیت دارد که از گذشته‌ها ملکیت فارم زراعتی ریاست زراعت بوده است. زمین متذکره میان سه تن از قومندانان جمعیت هریک حاجی محمد شفیع (قومندان امنیه شهرک بندری حیرتان)، قومندان حسن خاصه‌پز و عبدالودود کوشککی که فعلا قومندان امنیه ولسوالی بلخ می‌باشد، تقسیم گردیده و همه‌ساله حاصلات آن را صاحب شده پول هنگفت عاید شان می‌شود.

محمد گل در اثر وحشیگری‌های افراد قومندان ودود مجروح گردید.
محمد گل در اثر وحشیگری‌های افراد قومندان ودود مجروح گردید.

با آنکه در آغاز سال ۱۳۹۵، قضیه به ولایت اطلاع داده شده است، ولی هیچ اقدام عملی جدی که جلو اخاذی زورمندان را بگیرد، صورت نگرفت چون در مافیای حاکم بلخ، چپاول زمین‌های دولتی دیگربه یک امر عادی و روزمره مبدل گشته است. جوجه‌جنگسالاران با خیال راحت و بی‌تفاوتی کمافی‌السابق به گرفتن حاصلات زمین مذکور ادامه داده و از زحمات دهاقین، طفیلی‌وار تغذیه می‌نمایند. تلاش ریاست زراعت بلخ هم نتیجه‌ای در پی‌نداشت چون قومندانان مذکور از حمایت عطا برخوردار اند.

درشروع سال، قوماندانی ولسوالی دهدادی یک تعداد پولیس را بالای زمین مذکور می‌فرستد که با تهدید و زورگویی تفنگداران قوماندان حسن و ودود کوشککی مواجه شده درگیری مسلحانه میان دو طرف حدودا نیم ساعت دوام می‌یابد که سرانجام بعد از دستگیری قومندان حسن مشهور به حسنچه،‌ کلانترقریه خاصه‌پز‌ و تعداد افراد مسلح شان خاتمه می‌یابد. آندو با ساخت‌و‌پاختی که با مقامات ولایت دارند، شام همان روز از توقیف‌خانه آمریت جنایی ولایت بلخ آزاد گردیدند.

امیر گل سربازی که توسط اوباشان مسلح قومندان ودود به قتل رسید.
امیر گل سربازی که توسط اوباشان مسلح قومندان ودود به قتل رسید.

بعد از این واقعه، ریاست زراعت مزار مصروف ساخت چهاردیواری در ساحه بود که به تاریخ ۱۹ میزان ۱۳۹۵ ساعت ۴ عصر، بار دیگر اوباشان مسلح قومندان ودود بر نگهبانان دولتی ولسوالی دهدادی که به‌منظور حفاظت کارگران و کارمندان ریاست زراعت در محوطه زمین مذکور توظیف بودند، یورش برده و دوباره جنگ در می‌گیرد. حاجی نجیب یک تن از قوماندانان محلی مربوط به جمعیت که از قریه نوآباد توخته است، تعدادی جوانان را از قریه نوآباد و جوار بلاک‌های ساحه رهایشی فابریکه کود و برق تسلیح نموده جهت کمک به ساحه می‌فرستد. جنگ حدود سه ساعت دوام می‌یابد که در جریان آن یک سرباز قوماندانی امنیه ولسوالی دهدادی به نام امیرگل کشته شد و محمد‌گل که دوم ساتنمن است، مجروح می‌گردد. در ضمن، سمنت و سایر وسایل ساختمان را به تاراج می‌برند.

قابل یاد‌آوری است که زمین متذکره در جوار بلاک‌های رهایشی کارگران و کارمندان کود و برق موقعیت دارد که ساختمان‌های اطراف آن در جریان زد و خورد غاصبان زورمند آسیب دیده و باعث رعب و وحشت کارگران و کارمندان ساحه می‌گردد.

اگر والی بلخ با غاصبان همدست نمی‌بود، این قضیه می‌توانست به آسانی حل و زمین دولتی از چنگ دزدان بیرون آورده شود، اما نتنها به این غارتگری رسیدگی نشد که خانواده یک سرباز پولیس به ماتم نشست.


استفاده و بازنشر مطالب این سایت در صورت ذکر منبع آزاد است.
حزب همبستگی افغانستان | www.hambastagi.org