تظاهر کنندگان در کابل خواهان محاکمه عاملان قتل پنج هزار نفر شدند

تظاهرات حزب همبستگی افغانستان

تظاهر کنندگان می گویند که عاملان قتل پنج هزار افراد بی گناه در سه دهه گذشته، توسط سازمان رژیم کمونیستی به صورت علنی محکمه و مجازات شوند.

این تظاهرات از سوی حزب همبستگی افغانستان راه اندازی شده بود.

تظاهر کنندگان همچنان مجسمه های برخى اعضاى سابق رژيم کمونيستى را که ریسمان های سرخ بر گردن داشتند را با خود حمل می کردند.

پیشتر، روزنامه هشت صبح فهرستی از قربانیان را نشر کرد که از سوی سازمان استخباراتی آنزمان به نام اگسا کشته شده بودند.

در این فهرست نام نزدیک به پنج‌هزار قربانی گرفته شده است که بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸ (۱۹۷۸-۱۹۷۹) توسط سازمان اگسا به اشکال گوناگون کشته شده‌ بودند.

با این حال حفیظ الله راسخ، مسوول سیاسی و تشکیلاتی حزب همبستگی افغانستان در تظاهرات امروز در کابل گفت:

"سران و رهبران ستمکار و نوکر صفتی که پنج هزار فرد بی گناه را کشته اند، محکوم و مجازات شوند."

یکی دیگر از تظاهر کنندگان گفت که کمتر از هفت ماه به پایان حکومت کنونی باقی مانده است و این حکومت باید تا هفت ماه دیگر عاملان این کشتار را به طور علنی محکمه کند.

خانواده های قربانیان رژیم کمونیستی تا قبل از افشای این فهرست سال ها در انتظار عضو گمشده خانواده شان بودند، اما پس از انتشار لیست قربانیان آن دوره، نام آنها را در این لیست یافتند.

با این حال حفیظ الله راسخ، مسوول سیاسی و تشکیلاتی حزب همبستگی افغانستان می گوید تا زمانی که افراد دست داشته در این جنایت، محکمه و مجازات نشوند ما به سلسله تظاهرات های خود ادامه خواهیم داد.

به گفته او، افرادی چون شهنواز تنی، جاوید کوهستانی، جنرال طاقت، کبیر رنجبر، نورالحق علومی و محمد گلاب زوی نیز در این جنایت دست داشته اند.

او می گوید تا زمانیکه در افغانستان عدالت تامین نشود مردم آن به صلح و همبستگی ملی دست نخواهند یافت.

در پایان تظاهرات اعضای حزب همبستگی افغانستان با صدور قطعنامه ای اعلام کردند که آنان خواستار محکمه بی قید و شرط تمامی عوامل بربادی افغانستان هستند.

منبع: خبرگزاری بخدی

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 103 نفر