قاتلان ملت و عوامل بربادی افغانستان باید محاکمه شوند

تظاهرات حزب همبستگی افغانستان

امروز یک شنبه ٧ میزان، صدها تن از بازماندگان شهدای که در سالهای ٥٧ و ٥٨ توسط سازمان اگسا به شهادت رسیده اند در مرکز شهر کابل راهپیمایی وسیعی را به راه انداختند و خواستار محاکمه بدون قید و شرط عاملان قربانیان شدند.

اشخاصی چون شهنواز تنی، جاوید کوهستانی، ژنرال واحد طاقت، فقیرمحمد فقیر، بارق شفیعی، خلیل رومان، کبیر رنجبر، ثریا پرلیکا، نورالحق علومی، خلیل زمر، میرافغان باوری، ظاهر طنین، اناهیتا راتب زاد، نبی عظیمی، میوند، ملک ستیز، محمد گلاب زوی، عبدالله نایبی، فرید مزدک، ثریا پوپل، داوود پنجشیری، بهین، عبدالحمید محتاط، عبدالله شادان، سیما شادان، ظهور رزمجو، جمیله پلوشه، حبیب منگل، سلیمان لایق، دستگیر پنجشیری، اسدالله سروری از جمله کسانی بودند که مظاهره چیان آنها را جنایت کار و خاین خوانده و بر ضد آنها شعار می دادند.

مظاهره چیان خواستار این شدند که آنعده از جنایت کاران که در قید حیات اند باید در حضور بازماندگان شهدا در یک پروسه شفاف و عادلانه محاکمه شده و به جزای اعمال شان برسند.

برگزار کنندگان راه پیمایی التیام زخمهای عمیق مادر وطن را در ایجاد یک دولت ملی- دموکراتیک مبتنی بر اراده مردم دانسته و با شعار "نه امریکا، نه طالبان، نه سایر جنایتکاران، قدرت بدست مردم!" اکیداً خواهان محاکمه بی قید و شرط تمامی عوامل بربادی افغنستان شدند. به باور آنها میهن فروشان خلقی- پرچمی نه «کمونیست» بلکه عوام فریبان جانی زیر بیرق «خلق» و «زحمت کشان» و «برابری» بودند که به این ارزش ها با وقاحت تمام خیانت روا داشتند. هرچند آنان قربانیان شان را با نام و نشان لیست می کردند، اما بعد از سقوط شان خونخواران تنظیمی، طالبی و امریکایی هرکدام ده ها هزار انسان را به کام مرگ بردند بدون اینکه لیستی از آنان به جا گذارند.

بر اساس اظهارات برگزاری کنندگان گردهمایی در این وطن جنایت کاران و خاینان معلوم الحال از هفت تا هشت ثور که اینک سر بر آخوراژدهای بزرگی بنام امریکا و ناتو برده اند به جای اینکه به جوخه های اعدام سپرده شوند و یا در گوشه های متروک زندان عمر ننگین خود را سپری نمایند توسط امریکایی ها و سایر باداران شان در هر سوراخ و سنبه دولت و «جامعه مدنی» و رادیو بی. بی .سی و سایر ارگانها جاداده شده و مصروف زر اندوزی و دور جدید خیانت به وطن اند.

به باور مظاهره چیان دولت گندیده کابل که معجونی از پلشت ترین جنایتکاران سه دهه پسین افغانستان می باشد "عدالت انتقالی" را همسان هر خواست ملی دیگر قربانی نموده با فرمان عفو عمومی از طریق فسادخانه ای بنام پارلمان تمامی قاتلان ملت را در حالی بخشید که اکثریت قاطع مردم تیر خورده ما خواهان محاکمه و مجازات قصابان پرچمی و خلقی و تنظیمی و طالبی اند. تاریح حکم می کند که نه بخشیدن و فراموش کردن، بلکه تصفیه حساب قاطع با گذشته می تواند ضامن وحدت ملی، عدالت و بهروزی یک ملت گردد.

محمود یکتن از بازماندگان شهدا و برگزارکنندگان گردهمایی می گوید محمد گلاب زوی و اسدالله سروری از جمله جنایت کارانی اند که دست شان به خون ملت مظلوم افغانستان رنگین است و تا زمانی که آنها به سزای اعمال شان نرسند به حرکت شان ادامه می دهند.

گردهمایی امروزی از سوی بازماندگان شهدای که اخیراً نام های شان طی یک لیست پنج هزار نفری منتشر گردید به همکاری حزب همبستگی ملی برای مدت سه ساعت جریان داشته و با صدور قطعنماه­ای اختتام یافت.

دربخشی از قطع نامه گردهمایی امروزی آمده است: آن اعضای پرچم و خلق که دستان شان به خون مردم آغشته نیست، باید یک صدا در افغانستان و هرگوشه دنیا این کته سران و رهبران ستمکار و نوکر صفت شان را محکوم و شایسته اشد مجازات دانسته حساب خود را از آنان برای همیش جدانمایند.

منبع: جمهوری سکوت

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 56 نفر