مظاهره کنندگان: عاملان قتل پنجهزار تن محاکمۀ علنى شوند

تظاهرات حزب همبستگی در کابل

کابل (پژواک، ٧ميزان ٩٢): صدها تن در شهر کابل مظاهره نموده و خواستار محاکمۀ علنى قاتلان قربانيان زمان رژيم کمونيستى شدند و نهادهاى جامعۀ مدنى نيز خواهان دادخواهى براى قربانيان گرديدند.

مظاهره، صبح امروز از ساحۀ زيارت شاه دو شمشيره آغاز گرديده و آنها با سردادن شعارهاى "جنايتکاران جنگى و عاملان بربادى کشور، بايد محاکمۀ علنى شوند"، به سوى پارک زرنگار راهپيمايى کردند.

انجنير حفيظ الله راسخ مسوول سياسى و تشکيلاتى حزب همبستگى افغانستان، به آژانس خبرى پژواک گفت که آنها به خاطرى دست به مظاهره زده اند که هزاران روشنفکر، در زمان رژيم کمونيستى خلق و پرچم نابود گرديده و ليست آنها اخيراً به نشر رسيده است.

لوی څارنوالی هالند، هفتۀ گذشته اسامى پنجهزار افغان را نشر نمود که در زمان رژيم کمونيستى در سال هاى ١٣٥٧ و ١٣٥٨ در افغانستان کشته شده اند؛ حکومت هالند، اين فهرست را بر مبنای اظهارات يک پناهندۀ افغان به نام امان الله در آن کشور، تهيه کرده است.

امان الله در سال ١٩٩٣ ميلادى در هالند، پناهنده شده و بخاطراينکه پناهندگى اش قبول شود؛ اعتراف نموده که رييس تحقيق در سازمان اکسا(خاد) بوده و درآنجا تعداد زيادى از افغانها را شکنجه نموده و به قتل رسانده است.

راسخ گفت که هنوزهم اين سلسله ادامه داشته و توسط طالبان هم صدها تن به قتل رسيده اند.

وى علاوه کرد:

"بايد عاملان اين قتل ها دستگير و علناً محاکمه شوند."

قمر بنات عزيزى کارمند وزارت معارف که در جمع آنها شامل بود، گفت که هزاران جوان، در وقت کمونيست ها به شکل دسته جمعى زنده به گور شدند و حالا هم جوانان، در حملات انتحارى و انفجارى کشته ميشوند.

وى افزود که يک برادرش در وقت حکومت داکتر نجيب توسط شبکۀ استخباراتى(خاد) به قتل رسيده و ميخواهد که عاملان آن، بايد به کيفر اعمال خود برسند.

باقی سمندر، فعال جامعه مدنی و يکتن ازمظاهره کننده ها گفت که خواهان به محکمه کشانیدن جنایتکاران هستند و باید جنایتکاران به شکل قانونی و علنی محکمه شوند.

موصوف افزود:

"مدت هفت ماه به پایان حکومت کنونی باقی مانده است؛ اگر اين حکومت وفاداراند، باید تا هفت ماه این مجرمین را محکمۀ علنی کنند."

مظاهره کنندگان، تمثال برخى اعضاى سابق رژيم کمونيستى را با ريسمان سرخ و به حالت حلق آويز با خود حمل ميکردند.

آنها تصاويرسلطان على کشتنمد، دستگير پنجشيرى، اسدالله سرورى، سلیمان لایق،شهنواز تنى، کبير رنجبر، نورالحق علومى، ظاهر طنين، بارق شفيعى، خليل رومان، جنرال واحد طاقت، سید محمد گلاب زوى، داوود پنجشيرى، حبيب منگل، ثريا پرليکا، ثريا پوپل، سيما شادان، عبدالله شادان،فرید مزدک، فقیرمحمد فقیر، جاوید کوهستانی، خلیل زمر،میرافغان باوری، اناهیتا راتب زاد، نبی عظیمی، میوند، ملک ستیز، عوض نبی زاده، عبدالله نایبی،، بهین، عبدالحمید محتاط،، ظهور رزمجو و جمیله پلوشه،را نيز با خود حمل مى نمودند.

همچنان در شعارهاى کتبى آنها "استقلال، ديموکراسى، عدالت اجتماعى به ياد قربانيان گمنام و بى مزار آدمکُشان خلق – پرچم، تنظيمى و طالبى و امريکايى" به چشم ميخورد.

حزب همبستگى افغانستان، در سال ٢٠٠٤ ميلادى تاسيس شده که به ادعاى مسوولان آن، اين حزب هزاران عضو دارد و بيشترين فعاليت شان در کابل، فراه، کنر، ننگرهار، بلخ، تخار و باميان متمرکز است.

...

منبع: آژانس خبری پژواک

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 45 نفر