صدها تن درکابل، هرات و بلخ عليه دولت ايران مظاهره کردند

کابل (پژواک ٩دلو ٨٩): پوليس در شهر کابل، مانع به آتش کشيدن مجسمه احمدى نژاد، توسط مظاهره چيان خشمگين شدند.

اين مظاهره که حوالى ساعت ١٠صبح، در عکس العمل به اعدام افغانها در ايران راه اندازى شده بود؛ از سرک شيرپور آغاز و دو ساعت بعد در پارک شهر نو پايان يافت.

در اين مظاهره که از طرف حزب همبستگى افغانستان راه اندازى شده بود؛ حدود ٣٠٠ تن اشتراک نموده بودند.

مظاهره چيان در حاليکه برضد ايران شعار ميدادند، ميخواستند مجسمه ساخته شده از چوب و رخت احمدى نژاد رئيس جمهور ايران را به آتش بکشند، اما پوليس رسيد و مانع اين کار شدند.

تظاهر کننده گان همچنان عکس هاى احمدى نژاد و على خامنه يى رهبر مذهبى ايران را پاره و زير پاى کردند.

تظاهرکننده گان، شعارهاى (مرگ به رژيم خونخوار ايران، مرگ به نوکران حلقه بگوش ايران، مرگ و نفرين بر اشغالگران، دست تمام مداخله گران از افغانستان کوتاه باد، مرگ به استبداد چه در کابل چه در تهران، خامنه اى غدار است، خامنه اى سوسمار است، خامنه اى بيمار است، خامنه اى خونخوار است، خون افغان ها را نمى بخشيم، نه امريکا نه طالب، قدرت بدست مردم، کشتار افغانها را محکوم ميکنيم ....) را سر ميدادند.

داوود رزمک رئيس حزب همبستگى افغانستان به آژانس خبرى پژواک گفت که ايران بدون کدام جرم، زاندانيان افغانى و زندانيان سياسى ايرانى را اعدام ميکنند.

بنابرمعلومات موصوف در ايران در هر ٨ ساعت، يک زندانى اعدام ميگردد.

وى از جامعه جهانى خواست تا غرض جلوگيرى از اعدام زندانيان دست به کار شوند و نگذارند افغانها در ايران اعدام گردد.

وى علاوه کرد که حزب همبستگى در هماهنگى با کميته بين المللى عليه اعدام، اعدام هاى عيان و پنهان رژيم خونخوار ايران را به شدت محکوم مى نمايند.

وى خاطر نشان ساخت که حزب همبستگى، امروز تظاهرات مشابه را در شهر هاى هرات، جلال آباد و مزار شريف نيز راه اندازى کرده بودند.

فرزانه يک تن از اشتراک کننده گان مظاهره امروزى ميگويد که اگر ايران اعدام افغانها را توقف ندهد، همچو تظاهرات ادامه خواهند داشت.

فرزانه، همچنان دولت افغانستان را در دفاع ازاتباع خود بى کفايت خواند.

امروز در شهر هرات نيز، از سوى حزب همبستگى افغانستان، بر ضد ايران مظاهره شد.

مظاهره چيان در شهر راهپيمايى کرده و ميخواستند که به قنسلگرى ايران بروند، اما از سوى پوليس ممانعت شد.

آنها شعار هاى ضد ايران را سر داده و تمثال احمدى نژاد رئيس جمهور ايران را به آتش کشيدند.

فريدون سلطانى يکى از مسوولين حزب همبستگى در هرات به آژانس خبرى پژواک گفت: ((ما بخاطر اعلام همبستگى با آزاديخواهان ايران و محکوميت اعدام ايرانى ها و افغانها در آنکشور، راهپيمايى نموديم.))

وى افزود که امروز روز جهانى دفاع از زندانيان سياسى ايران در زندانهاى آنکشور است، حزب همبستگى به مناسبت اين روز، ميخواهد با چنين تظاهراتى، همبستگى خود را با اين آزاديخواهان و افغان هايى که در ايران اعدام ميشوند؛ اعلام بدارد.

مظاهره و راهپيمايى دو ساعت به شکل مسالمت آميز دوام کرد و دراين مدت، جادۀ قنسلگرى ايران بر روى ترافيک مسدود بود.

امروز در شهر مزار شريف مرکز ولايت بلخ نيز مظاهرۀ مشابه به راه افتيد.

عسکر شاه رحيمى معاون حزب همبستگى افغانستان که در اين مظاهره شرکت داشت، گفت که بايد تمام زندانيان ايرانى و افغان از محابس ايران آزاد شوند.

وى حکومت افغانستان را نيز مقصر خوانده و خواستار رهايى زندانيان افغان از زندانهاى ايران گرديد.

اين حزب بتاريخ ٢٣ دلو نيز مظاهرۀ را عليه ايران راه اندازى و دروازۀ ورودى سفارت ايران در کابل را تخم و سنگ باران نمودند.

گرچه ايران، بعد از اين مظاهره خواهان شناسايى و بازداشت طراحان مظاهره گرديده بود، اما امروز بار ديگر عليه کشور مذکور تظاهرات صورت گرفت.

قرار معلومات وزارت عدليه درحال حاضر، ٥هزار افغان در زندان هاى ايران زندانى اند که ٣ هزار آنها متهم به قاچاق مواد مخدر ميباشند.

 

اصل نوشته را اینجا بخوانید

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 64 نفر