دیده بان حقوق بشر: اعتراضات صلح آمیز در کابل سرکوب شده

تظاهرات حزب همبستگی افغانستان

رییس جمهور افغانستان باید فوراً دستور بدهد تا تحقیقات در مورد سرکوب یک اعتراض صلح آمیز در کابل آغاز شود.

براد آدمز مدیر بخش آسیای سازمان نظارت بر حقوق بشر همچنین از رییس جمهور خواسته تا همه کسانی که درین حادثه دخیل بوده اند، باید به طور مناسب مجازات شوند.

آدمز در مورد برخورد نیرو های امنیتی افغان با معترضان حزب همبستگی افغانستان صحبت کرده است.

بر اساس گزارش، صد ها تن از اعضا و هواداران این حزب در دوازدهم ماه ثور در منطقهء سینما پامیرکابل اعتراض کردند.

آنان می گفتند که حکومت نتوانسته جنگ سالاران به شمول اشخاصی که اکنون در سمت های رسمی کار می کنند، را تعقیب قانونی کند.

محمود پاییز یک عضو حزب همبستگی افغانستان است.

پاییز هدف اعتراضات شان را بیشتر توضیح می دهد:

«سه دهه جنایات که را انجام شده محکوم کردیم و همچنین خواهان محاکمهء عاملان هفتم و هشتم ماه ثور شدیم که در حقیقت وطن را برباد کردند. و خواستیم که اشخاص{ عاملان هفتم و هشتم ثور} که امروز در دولت افغانستان قدرت دارند، خلع سلاح شوند.»

پاییز همچنین می گوید که نیرو های امنیتی اعضای این حزب را در پایان اعتراضات شان شکنجه و لت و کوب کردند.

«به شکل دزد این ها را ذریعهء موتر های شخصی انتقال دادند و در آن جا شکنجه کردند و حتی گپ های شان همین بوده که چرا شما آقای مارشال فهیم را دشنام دادید و علیه اش شعار دادید و چرا شما مجاهدین را توهین کردید. و بسیار لت شان کرده بودند.»

در گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر هم به لت و کوب معترضان اشاره شده است.

در گزارش به نقل بازداشت شدگان آمده که آنان در موقع که انتقال داده می شدند و به دنبال دستگیری یا در زمان بازداشت با سوء رفتار رو به رو شدند.

به اساس گزارش، از جمع شش نفری که مصاحبه شدند، دو تن شان به شدت زخمی شده بودند.

چندین بازداشت شدهء دیگر گفتند که دارایی شخصی شان ضبط شده است.

در گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر آمده که همه بازداشت شدگان بدون آن که به جرم جنایی متهم شوند، رها شده اند.

مدیر بخش آسیای سازمان نظارت بر حقوق بشر افزوده است که دستگیری و شکنجهء بی رحمانهء معترضان مسالمت آمیز ظاهراً این پیام را به همه افغان ها می رساند که در محضر عام از حکومت انتقاد نکنند.

اما، یک مقام ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که درین مورد تحقیق می کنند.

همین مقام افزود:

«اگر چنین شده باشد، جای تأسف است.»

حزب همبستگی افغانستان از سال ۲۰۰۴ به این طرف فعالیت می کند و به اساس گزارش در گذشته هم با سوء رفتار حکومت افغانستان رو به رو شده است.

این حزب در گذشته در مورد مسایل جنجالی اعتراض کرده است از جمله حضور نیرو های امریکایی و ناتو در افغانستان، وارد شدن تلفات به غیر نظامیان توسط نیرو های بین المللی و اعدام افغان ها در ایران.

منبع: رادیو آزادی

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 171 نفر