مصاحبه رادیو «صدای روسیه» با حفیظ راسخ نماینده «حزب همبستگی افغانستان»

مصاحبه حفیظ راسخ عضو هیات رییسه «حزب همبستگی افغانستان» با رادیو صدای روسیه

حفیظ راسخ عضو هیات رییسه «حزب همبستگی افغانستان» معتقد است که حتی اگر ایالات متحده امریکا شرایط کرزی را بپذیرند، در عمل، همچون قبل رفتار خواهند کرد. او می گوید که توافق نامه همکاری در حوزه امنیت بین ایالات متحده امریکا و افغانستان، خیانت به منافع مردم افغانستان است.

منبع: رادیو صدای روسیه، ۲۵ نوامبر ۲۰۱۳

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 120 نفر