پیکر زخمی کابل هنوز جنایات ۸ ثور را فریاد می‌زند!

پیکر زخمی کابل هنوز جنایات ۸ ثور را فریاد می‌زند!

در ۱۶ سال اخیر، چهره کابل بدل گشت و تلاش صورت گرفت که آخرین داغ‌های وحشت و بربریت هشت‌ثوری ها هم از آن زدوده شود. ولی هنوزهم در گوشه و کنار شهر ساختمان‌ها و دیوارهایی به چشم می‌خورند که یادآور آن روزگار پرهیبت و شوم اند.

در یک پایه برق چندمتری، می‌توان بیش از ۳۰۰ سوراخ مرمی را حساب کرد. شهری که نه تنها مردمانش بلکه فریادهای انتقام و دادخواهی حتا از اماکن ویران و پایه‌های برقش نعره می‌کشند: نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم!

با فرا رسیدن سیه‌روز ۸ ثور، سری به گوشه و کنار شهر زده تصاویری از بازمانده‌های دهشت تنظیمی ثبت کردم که در ذیل گزینه‌ای از آنرا برای نسلی که از آن محشر دردناک چیزی در خاطره ندارند تقدیم می‌کنم.


استفاده و بازنشر مطالب این سایت در صورت ذکر منبع آزاد است.
حزب همبستگی افغانستان | www.hambastagi.org