پیکر زخمی کابل هنوز جنایات ۸ ثور را فریاد می‌زند!

پیکر زخمی کابل هنوز جنایات ۸ ثور را فریاد می‌زند!

در ۱۶ سال اخیر، چهره کابل بدل گشت و تلاش صورت گرفت که آخرین داغ‌های وحشت و بربریت هشت‌ثوری ها هم از آن زدوده شود. ولی هنوزهم در گوشه و کنار شهر ساختمان‌ها و دیوارهایی به چشم می‌خورند که یادآور آن روزگار پرهیبت و شوم اند.

در یک پایه برق چندمتری، می‌توان بیش از ۳۰۰ سوراخ مرمی را حساب کرد. شهری که نه تنها مردمانش بلکه فریادهای انتقام و دادخواهی حتا از اماکن ویران و پایه‌های برقش نعره می‌کشند: نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم!

با فرا رسیدن سیه‌روز ۸ ثور، سری به گوشه و کنار شهر زده تصاویری از بازمانده‌های دهشت تنظیمی ثبت کردم که در ذیل گزینه‌ای از آنرا برای نسلی که از آن محشر دردناک چیزی در خاطره ندارند تقدیم می‌کنم.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 184 نفر