ملتی محروم از استقلال، هیچ‌گاهی به عدالت، دموکراسی و ترقی نمی‌رسد!

ملتی محروم از استقلال، هیچ‌گاهی به عدالت، دموکراسی و ترقی نمی‌رسد!

در آستانه ۹۶مین سالروز استرداد استقلال افغانستان قرار داریم، اما هنوز وطن نگون‌بخت ما در اسارت تام متجاوزان امریکایی و قلاده‌به‌دستان منطقوی‌اش روزهای بس هولناکی را سپری می‌نماید.

امان‌الله ‌خان و یاران مشروطه‌خواه‌اش با عزم راسخ و با درک این نکته که بدون استقلال، یک کشور ناممکن است که راه آزادی و ترقی بپوید، پا به میدان عمل زده، امیر بی‌کاره، عشرت‌طلب و خودکامه را که سد ترقی و شکوفایی سرزمین ما گردیده بود، با یک حرکت قهرمانانه سر به نیست کردند و با کشیدن شمشیر از غلاف در برابر تجاوزکاران انگلیسی، استقلال و آزادی را به بهای خون نیاکان مان برای نسل امروز به ارمغان آوردند.

اما با تاسف مشتی از جنایتکاران خادی، تنظیمی، طالبی و اکنون داعشی که وطن‌فروشی و مزدور‌منشی پیشه کرده‌اند، بر آرمان‌های سترگ استقلال‌طلبانه و مترقی امان‌الله خان و خواست‌های برحق ملت سال‌هاست لجن پاشیده و اینک همنوا با متجاوزان امریکایی و ناتویی میهن دربند ما را به ماتم فرزندانش نشانده‌اند. ساخت دولت وحشت ملی با دو کله عاری از حس ملی، آفرینش داعش به جای طالب، ناامنی و سیل مهاجرت‌ها، فساد لجام‌گسیخته، فحشا، رشد سرسام‌آور تولید و قاچاق مواد مخدر، بدامنی و خونریزی، بی‌کاری و فقر کمرشکن توام با انتحار و انفجار، دست‌اندازی‌های شیطانی پاکستان و ایران در امور وطن ما و بسا فجایع دیگر از تحایف غارتگران امریکایی و غلامانش برای توده‌های مظلوم ماست.

اشغالگران امریکایی به‌عنوان صادرکنندگان جنگ و ماشین کشتار برای رسیدن به اهداف ضدبشری شان در سرزمین ما نیز نبض تمامی دشمنان قسم‌خورده ملت را در دست داشته و هرگاهی که منافع استعماری‌اش ایجاب نماید، به آسانی همه جنایتکاران دولتی و غیردولتی را کله به کله نموده در خدمت خواهد گرفت. گزینش داعش به‌جای پروژه پایان‌یافته «طالب جان» که امروز شیادانه بر زخم‌های خونچکان دیرین مردم تحمیل می‌گردد جزیی از سیاست عوامفریبانه امریکا در برابر مردم ما و منطقه است. این روزها قرار است طی یک زد و بند خاینانه دولت میهن‌فروش کابل و رژیم تروریست‌پرور پاکستان تعدادی از این جانیان قرن را به نام «پروسه صلح» به اشاره اربابان شان هم‌دسترخوان غنی‌-عبدالله در درون ارگ سازند تا شاه و وزیر گردیده با مکیدن آخرین شیره‌های وطن و مردم ما بیشتر از پیش فربه گردند. بناُ آنانی که به این نیرنگ و خیانت دل بسته و با طمطراق در صدد فریب مردم برآمده‌اند، وابستگان امریکا و روشنفکران مزدبگیر اند که وجدان شان را در ازای دالر به لیلام گذشته‌اند.

بنیادگرایان متحجر و غداری که تا دیروز سایه شاه امان‌الله خان و هر صدای دموکراسی‌خواهی را به چوب تکفیر می‌بستند، اینک یک‌شبه با غرش طیارات بی‌۵۲ نکتایی‌پوش و «دموکرات» گردیده و به ساز اشغالگران شادمانه می‌رقصند و با وقاحت تمام محافل جشن و پایکوبی به‌مناسبت استرداد استقلال برگزار می‌نمایند. فکر بویناک و اخوان‌زده‌ی فضل کریم‌ها، ظاهر قدیرها، دین‌محمدها، ملا تره‌خیل‌ها، الله‌گل مجاهدها و سایر چکمه‌لیسان امریکای غارتگر نقطه مقابل افکار مترقی و انقلابی امان‌الله‌ها و این قماش عناصر در واقع «ملای لنگ»‌های عصر کنونی اند. اینان نه به‌خاطر ارج‌نهادن به شخصیت والای امان‌الله و مبارزات درخشانش در راه کسب استقلال و آزادی، بلکه برای آلوده‌کردن او و سایر ارزش‌های خلق‌شده‌‌ی آزادیخواهانه، که به قیمت جان هم‌دیاران مان حاصل شده‌است، خاک بر چشم ملت ما می‌زنند. وظیفه هر افغان شرافتمند و عاشق آزادی و عدالت است که با کوبیدن مشت‌های کاری بر دهن این اراذل خودفروخته، از مقام شامخ شاه امان‌الله و همراهان وطندوست و مبارزش به دفاع برخیزد.

مجددا تاکید می‌کنیم که بر ماست تا با وحدت همگانی و بسیج سرتاسری این ودیعه تاریخی پدران حماسه‌آفرین مان را که همانا ایستادگی در برابر متجاوزان و دست‌نشاندگان داخلی شان است، به جا آورده بار دیگر نقاب دروغین چپاولگران بین‌المللی را تحت لوای «سازمان ملل متحد»، «مبارزه با تروریزم»، «بازسازی»، «حقوق بشر»، »آزادی زنان»، «جامعه مدنی»، «دموکراسی» و... دریده، آنگاه قادر خواهیم بود تا ناف جنایتکاران چهار دهه پسین را که امروزه نیز در زیر یک سقف و از یک گنداب تغذیه می‌کنند از ناف «ارباب بزرگ جهان» جدا سازیم و به‌مثابه عوامل تیره‌روزی‌های ملت و تباهی وطن ما به محاکم ملی و بین‌المللی بسپاریم تا درس عبرتی باشد برای نوباوگان شان.

«حزب همبستگی افغانستان» به‌مناسبت گرامی‌داشت ۹۶مین سالروز باشکوه استرداد استقلال میهن‌ ما، خود را متعهد به خون هزاران هزار شهید راه استقلال و آزادی وطن دانسته در راه افغانستان شکوفا و عاری از هر نوع استبداد مبتنی بر دموکراسی و عدالت اجتماعی بی‌هراس می‌رزمد. ولو نوکران پلید بیگانگان هزار بار گلو بدرند که «استقلال مفهوم کهنه‌شده است»، ما با پرچم پرافتخار شاه‌ امان‌الله و یارانش، تا آخرین رمق برای کسب استقلال و تمامیت ارضی وطن دیدنی‌دار ما و جاروب‌کردن چتلی‌خوارانش از خاک مقدس ما جانفشانی خواهیم نمود، چون تاریخ هزاران بار به اثبات رسانیده‌است ملتی که استقلال نداشت، برده اجانب بوده هرگز به جاده ترقی، دموکراسی و عدالت گامزن نخواهد شد.

با راندن اشغالگران و چوکره‌های داخلی شان روح جانباختگان راه آزادی را گرامی بداریم!
در اهتزاز باد پرچم استقلال‌طلبی مردم ما!

حزب همبستگی افغانستان
۲۸ اسد ۱۳۹۴ (۱۹ اگست ۲۰۱۵)

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 220 نفر