کوبانی نماد مقاومت و آزادگی!

زنان مبارز کوبانی

جنگ تجاوزگرانه، تحمیلی، خونبار و تباه‌کن در کوبانی شهر کوردنشین سوریه، جان هزاران انسان بی‌دفاع را گرفت. خلق قهرمان کوبانی با آگاهی و بسیج همگانی دریادلانه به دفاع برخاسته، وحوش داعشی و اربابان دیوصفت شان را درس تاریخی دادند.

سوال اینجاست که پروژه داعش با این همه ساز و برگ نظامی و امکانات مالی بی‌حد از کجا شد؟ و چرا این جنگ ویرانگر در شهر کوردنشین سوریه آن هم در دو کیلومتری مرز ترکیه که به ظاهر مخالف داعش است صورت می‌گیرد. وقتی نیروهای نوکر و بدنام و گماشته‌شده‌ای استعمار جهانی در جامعه رنگ و اعتبار می‌بازند و کارایی خود را از دست می‌دهند، امریکای متجاوز سبعانه‌تر عمل کرده فوراً دست به تولید بدیل زده و مهره‌های تاریخ‌تیرشده و تاریک‌تر از گذشته را بر مردم مظلوم دنیا حاکم می‌سازند تا بتواند توسط چاکران جدید بار دیگر در چشم مردم خاک پاشیده و با سواستفاده از عدم آگاهی، سادگی‌، اعتقادات و اعتماد مردم تحت نام آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و غیره خود را به اهداف استراتیژیک اقتصادی، سیاسی و نظامی بیشتر از پیش نزدیک سازد.جنگ چندین ساله افغانستان مصداق این واقعیت تلخ و تاریخی است.

داعش همانند القاعده یک پروژه آدم‌خوارگی و مولود حرامزاده قوت‌های شیطانی و استعماری امریکا، انگلیس، اسراییل و چوبدستهای منطقه‌ی شان سردمداران عربستان، قطر، ترکیه، اردن، به‌خاطر اهداف بزرگ استراتیژیک درازمدت غارتگری و پرکردن جیب‌های شان در منطقه به وجود آمده که در آن جای هیچ‌گونه شک و تردیدی نیست. عملکرد امریکا و ناتو و کرسی‌نشینان ترکیه، قطر، اردن و عربستان در قبال پدیده داعش با وجودی که سنگ در هم کوبیدن داعش را به سینه می‌زنند همانند عملکرد امریکا، ناتو، پاکستان، ایران و کشورهای خلیج با القاعده و طالبان در افغانستان است و بس.

در کوبانی داعش از امکانات مالی وسیع و تسلیحاتی امریکا و ارتجاع منطقه برخوردار بوده تا جایی که تا هنوز سیلی از نیروی انسانی و تجهیزات نظامی به گونه‌ای رندانه به سوی این جنایت‌کاران جاری و ساری است. اما برعکس مبارزان کوبانی نه تنها در محاصره نظامی داعش قرار دارند، بلکه توسط رژیم سفاک اردوغان نیز در محاصره اقتصادی قرارد داشته و مرز ترکیه به روی افرادی که بخواهند به کوبانی‌های رزمنده کمک‌های بشردوستانه برسانند، مسدود است. سنگ بزرگی که امریکا، ناتو و متحدانش به‌خاطر کوبیدن فرق مردم مظلوم شرق میانه خاصتاً مردم کوبانی بلند کرده بالاخره بالای پای خودشان خواهند افتاد و خُرد و خمیرشان خواهند کرد.

مردم افغانستان که مزه تلخ جنگ تجاوزگران روسی، جنگ‌های تنظیمی، طالبی و به تعقیب آن تجاوز امریکا/ناتو و بمباردمان وحشیانه‌ی شان را چشیده‌اند. و بارها شاهد معامله‌گری‌ها و منفعت‌جویی‌های رذیلانه با القاعده و طالبان بوده با آن که رژیم فاسد کابل را نیز زیر پر و بالش گرفته‌است. پس مردم داغدار ما بیشتر از سایر ملل دربند می‌دانند که در کوبانی چه می‌گذرد. بنا ما در کنار تمامی ستم‌دیدگان کره خاکی، حمایت برحق خود را از مردم کوبانی و سرزمین سوخته آن اعلام داشته و با فریاد اعتراض علیه آنانی که از خون‌ریختن و خون‌خوردن سیر نمی‌شوند و به‌خاطر تحقق پلان‌های شوم اقتصادی و اهداف پلید شان جهت رسیدن به عیش و نوش مردم مظلوم را در گوشه گوشه جهان مورد تاخت و تاز قرار می‌دهند، به پا برخاسته و به شدت تقبیح می‌کنیم.

حزب همبستگی افغانستان شاخه فراه اینک به کارزار جهانی مقاومت کوبانی پیوسته و طی قطعنامه ابراز همبستگی خویش را این گونه بیان می‌دارد:

۱- ما حمایت بی‌پایان خود را از مبارزان دلیر شهر کوبانی که به‌خاطر عزت و خاک خویش در مقابل تجاوزگران به دفاع جانانه برخاسته اند، صمیمانه اعلام می‌داریم؛
۲- ما خواهان اختتام فوری جنگ ناعادلانه در برابر خلق کوبانی هستیم؛
۳- از تمام ملل و قوت‌های آزادی‌خواه و دموکرات می‌طلبیم تا به‌خاطر حمایت از مبارزات مردم کوبانی اتحاد وسیع جهانی علیه تجاوزگران و اربابان خارجی شان ایجاد نمایند؛
۴- شجاعت و استقامت شیر زنان و راد مردان کوبانی را در این جنگ نابرابر با ارتجاع داخلی و امپریالیزم جهانی می‌ستاییم، از تمام نیروهای دموکرات و آزادی‌خواه افغانستان می‌طلبیم با درسگیری از این ودیعه بزرگ به پا برخاسته در راه استقلال و عدالت گام‌های مصمم بردارند.

شعله‌ور‌باد مبارزات برحق آزادی‌خواهی رزمندگان کوبانی!
مرگ بر استعمار و توحش قرون وسطایی‌اش!

حزب همبستگی افغانستان (بخش فراه)

اول نومبر ۲۰۱۴

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 74 نفر