هشت ثور ماتم ملی

حزب همبستگی افغانستان روز های شوم هشت و هفت ثور را همانند سال قبل طی یک راهپیمایی مسالمت آمیز و بزرگ تقبیح می‌کند.

از تمامی هموطنان و قربانیان سه دهه جنگ و جنایت دعوت می‌کنیم که با شرکت شان درین تظاهرات، صدای شانرا علیه خاینان و جنایتکاران پلیدی که هنوز هم بر گرده های ملت سوار اند بلند کنند.

ما ضمنا از همه خبرنگاران آگاه و متعهد صمیمانه خواهشمندیم با پوشش خبری این تظاهرات سهم شان را در انعکاس حرکت های مردمی و آزادیخواهانه اداء نمایند.

فراخوان برای تظاهرات

هموطنان ستمدیده!

دولت مزدور و فاسد کرزی با راه اندازی نمایش مسخره‌ دیگری زیر نام لویه جرگه عنعنوی یک تعداد عناصر ضدملی، بلی‌گوی دولت و چاکر اشغالگران امریکایی را گرد هم آورد و مشترکا به فروش افغانستان به صاحبان امریکایی شان بلی گفتند. این میهنفروشان حال در مجامع ملی و بین‌المللی تبلیغ میکنند که گویا مردم افغانستان به این بی‌غیرتی و بی‌ننگی تاریخی رای داده اند.

تایید پیمان نظامی با امریکا به معنی اسارت ابدی مردم و وطن ما و فدا کردن استقلال، تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملت ماست. امریکا به خاطر اهداف استراتژیکش میخواهد وطن ما را برای همیشه به لانه جاسوسی و میدان جنگ جنایتکارانه‌اش مبدل کند. در حضور امریکا، یک مشت مزدور و مافیازاده از خون ملت به همه چیز میرسند درحالیکه توده های ستمکش ما روزگار تیره تری را تجربه خواهند کرد.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 67 نفر