جوانان حزب همبستگی بر در و لوحه قونسلگری ایران در هرات رنگ پاشیدند

جوانان حزب همبستگی بر در و لوحه قونسلگری ایران در هرات رنگ پاشیدند

۲۰ جوزای ۱۳۹۹- هرات: امروز تعدادی از اعضای «حزب همبستگی افغانستان» در مقابل قونسولگری ایران طی تجمع اعتراضی بر در و لوحه یکی از لانه‌های جاسوسی رژیم خون‌آشام و مستبد ایران رنگ پاشیدند.

اعتراض‌کنندگان علیه نظام خون‌آشام ایران و دولت پوشالی غنی و مزدوران افغان رژیم که دربرابر جنایات هولناک به آتش‌کشیدن موتر کارگران و به دریا انداختن جوانان افغان در هریرود و ده‌ها قساوت دیگر رژیم سکوت اختیار نموده‌اند، شعارهایی سر دادند: «خون زحمتکشان افغانستان را هرگز به رژیم آدمخوار خامنه‌ای نمی‌بخشیم!» «رژیم سفاک ایران برادران طالب و داعش است!» «مرگ بر جنایتکاران، چه در کابل چه در تهران» «کمی آب بیاورید که سوختم!» «به آتش‌کشیدن و غرق‌ساختن زحمتکشان توسط رژیم سفاک خامنه‌ای-روحانی جنایت نابخشودنی است!»

جوانان حزب همبستگی بر در و لوحه قونسلگری ایران در هرات رنگ پاشیدند
جوانان حزب همبستگی بر در و لوحه قونسلگری ایران در هرات رنگ پاشیدند
جوانان حزب همبستگی بر در و لوحه قونسلگری ایران در هرات رنگ پاشیدند
جوانان حزب همبستگی بر در و لوحه قونسلگری ایران در هرات رنگ پاشیدند
جوانان حزب همبستگی بر در و لوحه قونسلگری ایران در هرات رنگ پاشیدند

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 174 نفر