جلسه نوبتی فعالان «حزب همبستگی افغانستان» در بلخ برگزار شد

جلسه فعالان حزب همبستگی افغانستان در ولایت بلخ

«حزب همبستگی افغانستان» بر اساس برنامه کارش هر چند گاهی بخاطر تنظیم بهتر فعالیت های سیاسی و تشکیلاتی‌ حزب جلساتی را در ولایات مختلف برگزار می‌کند که هدف از آن ارزیابی کار حزب و شرایط حاکم، تبادل افکار و تجارب و گزارش و گزارش دهی می‌باشد. به همین منظور به تاریخ ١۲ عقرب ١۳٩۱ (٤ نوامبر ٢٠١٢) جلسه‌ای با اشتراک فعالان و نمایندگان ولسوالی های ولایت بلخ در شهر مزارشریف دایر گردید.

در آغاز مسئول ولایتی، گزارش فعالیت حزب در یک سال را به اشتراک کنندگان ارایه نمود که نکات مثبت و منفی و موانع کار را در بر می‌گرفت.

به تعقییب آن نماینده مرکزیت حزب گزارش مفصل فعالیت حزب را در امور داخلی و بین‌المللی تشریح نمود و تاکید کرد به هر پیمانه تشکیلات حزب را در ولسوالی ها و ناحیه های شهر توسعه و گسترش دهیم و به جلب و جذب فقیرترین لایه های جامعه به صفوف حزب بپردازیم، به همان اندازه کار و آگاهی‌دهی جهت پیشبرد مبارزه علیه نابسامانی ها برنده تر و نافذ تر خواهد شد و زمینه انتخابات درون حزبی الی جلسات بعدی مساعد خواهد گشت تا کمیته های کار حزب انتخابی و مورد قبول همگان باشند.

همچنان با تاکید پافشاری شد که اعضای حزب باید در کنار اشتراک در کار های عملی، با پرداخت حق‌العضویت بصورت منظم، کمک و اعانه در حد توان بنیه حزب را از لحاظ مالی تقویت نمایند زیرا یکی از ویژگی های حزب همبستگی خلاف احزاب سرکاری و وابسته که سرحد شان به جاسوسی میرسد، همین اتکا به اعضا و هوادارانش است و از هیچ منبع بیرونی کمکی دریافت نمی‌دارد.

قرار شد کمپاین جمع آوری اعانه هر شش ماه یکبار براه افتد. در ضمن فیصله شد همه اعضای حزب موظف اند تا گزارشهای موثقی از وضع اسفبار مردم و جنایاتی و خیانت هایی را که نهاد های دولتی و یا باندهای آدمکش و مافیایی علیه آنان مرتکب می‌شوند تهیه و به بخش فرهنگی حزب ارسال دارند.

در قسمتی از این جلسه جوانی که تازه به حزب پیوسته بود و درباره اینکه حزب همبستگی را چگونه یافته و فعالیت هایش را در خدمت چه کسانی میداند نظرات خود را با خواندن مقاله‌ای ابراز داشت. او در بخش هایی از نظراتش افزود:

«باید تلاش نماییم تا حزب را در سطوح مختلف انکشاف دهیم ـ ساختن اتحادیه های صنفی، شوراهای ولسوالی ها و قریه جات، اتحادیه فرهنگی، ورزشی وغیره یکی از وظایف مبرم ماست، بنا کار تشکیلاتی را به مثابه نیروی محرک سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌باید قلمداد کرد. امور حزب می بایست برمبنای اصل مرکزیت و دموکراسی استوار باشد تا اعضا زمینه ابراز بیان افکار خویش را داشته باشند و بعد از غور و تحلیل همه جانبه به موافقت اکثریت اجرائات لازم صورت گیرد که در آن دیدگاه همگان بطور روشن سهیم باشد. تلاش جهت جمع آوری حق العضویت ها، اعانه و سایر کمک های جنسی جز برنامه کار هر عضو فعال حزب محسوب می‌گردد و نباید بی‌تفاوتی و سهل انگاری را در این شرایط حساسی که افغانستان نیاز به ما دارد پیشه کنیم و فقط به زندگی شخصی خویش بیاندیشیم.»

در پایان نوبت به جر و بحث آزاد، طرح سوالات و تبادله افکار از سوی ناظم جلسه اعلام گردید که تقریبا همه شرکت کنندگان در آن سهم فعال گرفته، افکار، انتقادات و پیشنهادات شان را جهت پیشبرد بهتر امور حزب طرح نمودند.

در نتیجه از طرف همه به این نکته صحه گذاشته شد که رشد و پیشرفت حزب مربوط می‌شود به سهمگیری فعال تک تک اعضای آن، پس اعضا با نظرات، پیشنهادات و برداشتن گام های عملی استوار برای تحقق اهداف حزب آن را به سوی منزل مقصود سوق دهد.

جلسه فعالان حزب همبستگی افغانستان در ولایت بلخ
جلسه فعالان حزب همبستگی افغانستان در ولایت بلخ
جلسه فعالان حزب همبستگی افغانستان در ولایت بلخ

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 65 نفر