شرکت نماینده حزب همبستگی در کانگرس حزب چپ سویدن

representative of spa in Sweden

به تاریخ چهارم جنوری ٢٠١٢ نماینده «حزب همبستگی افغانستان» به دعوت حزب چپ سویدن در کانگرس آن حزب در شهر اوپسالا سویدن اشتراک نمود. این کانگرس سه روز دوام نمود و مهمانانی از احزاب چپ و دموکرات کشورهای زیادی دعوت شده بودند تا زمینه‌ای برای همبستگی و همسویی جهانی میان این احزاب برقرار گردد. طی این کانگرس در سیمینارهای متعدد از وضعیت افغانستان و حضورنیروهای ناتو و سویدنی در افغانستان بررسی صورت گرفت که نماینده حزب ما نیز در بحث های سهم فعال ادا نموده به تشریح جنایات، نیرنگ ها و سیاست های غارتگرانه امریکا و ناتو در کشور ما پرداخت.

درین کانگرس بیش از ٢٢٤ نماینده حزب اشتراک کرده بودند. آنان بر اساس انتخابات حوزوی شان از تمام سویدن به کانگرس آمده بودند.

حزب چپ سویدن یگانه نیروی سیاسی بود که در همه‌پرسی پارلمان آنکشور برله خروج نیروهای سویدنی از افغانستان رای مثبت داد. دولت سویدن ادعا دارد که نیروهایش را در سال ٢٠١٤ از افغانستان خارج خواهد کرد، اما حزب چپ تلاش دارد تا با متحد ساختن احزاب دموکرات و مخالف دولت، صدای واحدی را علیه حضور نظامی سویدن در افغانستان بلند نماید و دولت را وادار سازد که به جای مصارف گزاف نظامی در افغانستان به ارسال کمک های بشردوستانه اقدام نماید.

درآغاز کانگرس بعد از سخنرانی، رهبر حزب استعفا داد و انتخاباتی جهت تعیین رهبری جدید برگزار شد. اویونس که در گذشته دربخش پارلمانی و امورخارجی حزب فعالیت داشته و از چهره های محبوب حزب بشمار میرود، طی این انتخابات با تفاوت ٧ رای از رقیب خود، به حیث رهبرجدید انتخاب گردید.

مسوده تشکیلات و اسناد استراتیژیک که قبلا تهیه و به دسترس تمام اعضا قرار گرفته بود، بعد از غور و بررسی دقیق، پیشنهادات اعضا جمع آوری گردید و بر اساس رای گیری جمعی مورد تایید قرار گرفتند. درین سند، بر خروج فوری عساکر سویدنی از افغانستان تاکید صورت گرفته بود.

در حاشیه کانگرس، سمیناری تحت عنوان «حق داشتن به مقاومت» برگزار شد که نمایندگانی از فلسطین، حزب کارگران کردستان از ترکیه و نماینده حزب همبستگی افغانستان سخنرانی هایی ایراد نمودند.

نماینده حزب ما در جریان این سفر با نمایندگان سایر احزاب تبادل نظر نموده و زمینه ارتباط و همکاری با بعضی از نیروهای مدافع آزادی و برابری از این طریق فراهم گردید.

representative of spa in Sweden
متن سخنرانی نماینده حزب همبستگی افغانستان در کانگرس حزب چپ سویدن

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 244 نفر