سکوت نوکران امریکا و اسراییل در برابر قتل‌عام غزه
سیلی غفار: «انتخابات» در کشور اشغال‌شده به نظام مافیایی و دست‌نشانده مشروعیت می‌بخشد
سیلی غفار: با قربانی‌‌کردن عدالت به صلح نمی‌رسیم
شعر یک شاعر پشتون در همبستگی با هموطنان هزاره (با زیرنویس فارسی)
شعری از سیمین بهبهانی
شهید عبدالخالق قهرمان راستین وطن ماست
عامل بی‌کاری و سیه‌روزی کارگران و زحمتکشان ما، اشغالگران امریکایی و رژیم دست‌نشانده و طالبان خون‌آشام اند!
عامل بی‌کاری و سیه‌روزی کارگران و زحمتکشان ما، اشغالگران امریکایی و رژیم دست‌نشانده و طالبان خون‌آشام اند!
فوران خشم جوانان عراقی با خواست سرنگونی رژیم فاسد و پوشالی
فوران خشم جوانان عراقی با خواست سرنگونی رژیم فاسد و پوشالی
قوام نکرومه، مبارز ثابت‌قدم ضد استعمار
کرستینا کتفیستا، زن ایتالیایی که زندگی‌اش را وقف مبارزه مردم افغانستان کرد
کلید پایان جنگ‌ها!
گرامی‌داشت از روز جهانی زنان در بامیان
گردهمایی اعتراضی هواخواهان حزب همبستگی در آلمان علیه حاکمیت طالبان
گردهمایی حزب همبستگی در پشتیبانی از خیزش مردم امریکا
لیستی از جانباختگان ولایت فراه توسط جلادان خلقی – پرچمی
مبارزه علیه فاشیزم جمهوری اسلامی بدون مبارزه علیه دلقکان غرب ناقص است!
مراسم یادبود از کرستینا کتفیستا، یکی از هواداران ایتالیایی حزب همبستگی
معترضان فرانسه: «دولت بر ما می‌شاشد ولی رسانه‌ها می‌گویند باران می‌بارد!»

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 154 نفر