نوراحمد به دست طالبان وحشی تیرباران شد

نوراحمد

نوراحمد از اعضای «حزب همبستگی افغانستان» در ولایت فراه به تاریخ ٣٠ میزان ١٣٩٢ توسط طالبان وحشی به شهادت رسید و بدینصورت خانواده، دوستان و همرزمانش در سوگ عمیقی نشستند.

نوراحمد ولد خان محمد مسکونهء قریه ترگین ولسوالی پشت کوه قلعه کاه ولایت فراه در سال ١٣٥٠ در یک خانواده محروم و فقیر دیده به دنیا گشود و در طول حیاتش فقر و تنگدستی را بطور مستقیم تجربه کرده بود لذا مشکلات اقتصادی کارگران و دهقانان را به خوبی درک میکرد.

نوراحمد تا صنف دوازدهم درس خوانده بود ولی به علت مشکلات اقتصادی خانواده‌ نتوانست به تحصیل خود که سخت مشتاق آن بود ادامه دهد. او ٧ فرزند دارد که یکی از آنان را به علت نبودن زمینه تدریس و ناتوانی مالی به پرورشگاهی در شهر هرات فرستاده تا تحصیل خود را ادامه دهد و به گفته خود نوراحمد تا در آینده بتواند مصدر خدمت به خلق ناتوانش شود.

وی از سال ١٣٩١ بدینسو منحیث مامور انکشاف دهات ولسوالی پشت کوه ایفای وظیفه می‌نمود.

نور احمد که بخوبی درک کرده بود رهایی از ظلم و ستم در مبارزه پیگیر و متحد نهفته است، عضویت «حزب همبستگی افغانستان» را کسب نموده از فعالان جدی حزب در آن ولایت بشمار می‌رفت و عضویت کمیته ولسوالی قلعه کاه را نیز بدست آورده بود.

او زمانی در جمع فعالان حزب گفته بود:

«چون یگانه حامی بیچارگان و ضد نابسامانی ها و همچنان علیه بیدادگری ها، حزب همبستگی را یافتم لذا خواستم که عضویت آنرا حاصل نمایم که خوشبختانه چنین هم شد و وعده دادم که هرآن چیزی که از دستم ساخته باشد در این راه پرشکوه دریغ نخواهم ورزید.»

به تاریخ ٣٠ میزان ١٣٩٢ او از شهر فراه بسوی ولسوالی پشت کوه قلعه کاه روان بود که در مسیر راه موتر حاملش توسط آدمکشان طالبی توقف داده می‌شود و او را به شکل بیرحمانه جابجا تیرباران می‌کنند. او جز فکر خدمت به مردم و بهبود زندگی شان هیچ تقصیری نداشت،‌ چیزی که مزدورپیشگان طالب آنرا کفر و ناروا تلقی می‌کنند.

«حزب همبستگی افغانستان» شهادت معصومانه نوراحمد را به خانواده، بستگان و تمامی اعضای حزب تسلیت گفته تعهد می‌سپارد که انتقام خون شریف او را با ادامه بی‌تزلزل پیکار علیه طالبان و اربابان خارجی شان خواهد گرفت.

یاد ارجمند نوراحمد گرامی باد!

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 169 نفر