شرکت هواداران حزب همبستگی در تظاهرات علیه ناتو در مونشن

شرکت هواداران حزب همبستگی در تظاهرات علیه ناتو در مونشن
گزارشگر: بخش مونشن هوادران حزب همبستگی افغانستان در اروپا

به تاریخ ۱۲-۱۳ فبروری ۲۰۱۶ سران کشورهای ناتو در كنفرانس ساليانه امنيتى در شهر مونشن آلمان گردهم آمدند تا روى حاكميت بيشتر به مناطق مختلف جهان با هم به توافقاتى برسند و تصمیم بگیرند که کدام کشور دیگر را به خاک و خون بکشند.

هزاران تن از مخالفان جنگ تظاهراتى را عليه این گردهمآیى در شهر مونشن به راه انداختند. شركت‌كنندگان را احزاب و سازمان‌هاى ضد جنگ، حركت جوانان ضد جنگ و ضد فاشيزم، احزاب دموكرات، سازمان‌ها و احزاب چپ، نيروهاى دموكرات كوردستان، ايران و ساير كشورهاى افريقایى، آسيایى و اروپايى كه از شهرها و ممالك همجوار آلمان به مونشن آمده بودند، تشكيل مي‌داد.

شرکت هواداران حزب همبستگی در تظاهرات علیه ناتو در مونشن

اشتراك‌كنندگان با سر دادن شعارهاى ضد جنگ، ضد سلطه‌جویى ناتو، ضد فرستادن پناهجويان به ممالك شان، حق زندگی براى همه و علیه جناياتی که ناتو در افغانستان، عراق، ليبيا و سوريه مرتكب شده، با راهپيمایى حلقوى دورادور هوتل بايريشیرهوف مقر كنفرانس نام نهاد امنيتى، گردانندگان كنفرانس را با مشکلات شدید مواجه ساختند. آنان با يك صدا، متحد و شانه به شانه در پهلوى هم قرار گرفته، اختلافات و علايق سياسى شان را كنار گذاشته و مانند مشت كوبنده‌ای به دهان سازمان تروریست‌پرور ناتو، راه‌پيمايى خويش را با گام‌هاى متين و مصمم ادامه دادند. تعدادی از معترضان شعارها، پلاكارت هاى جالب و طنزآميز و كاريكاتورهایى از سران كشورهاى شامل ناتو را با خود حمل می‌کردند. آنان خواهان توقف صدور، توليد و فروش اسلحه شده، خروج فوری نيروهاى ناتو از عراق، افغانستان، سوريه و ساير كشور ها را مطالبه کردند. آنان اعضای ناتو را دشمنان اصلى بشريت، صلح و استقلال ممالك اشغال‌شده معرفى كرد.


ویدیوی تظاهرات علیه ناتو در مونشن

بخش مونشن «هواخواهان حزب همبستگى افغانستان در اروپا» نيز در مظاهره فعالانه شركت كرد که آنان را تعداد زيادى از پناهجویان تازه‌وارد همراهی می‌کردند. اشتراک پناهجویان افغان درین تظاهرات محصول تماس‌ها و همکاری‌های متداوم هواداران حزب همبستگى در اروپا با آنها می‌باشد. پناهجویان مذکور با ساير اشتراك‌كنندگان انزجار خود را در قبال معامله‌گرى‌هاى دولت وحشت ملى بالای سرنوشت مردم افغانستان ابراز كردند.

مظاهره با تجمع در ميدان ماريين‌پلتز بعد از سخنرانى‌ها، كنسرت‌ها، مصاحبه‌ها با افراد سرشناس و هنرمندان حاضر در تظاهرات بصورت مسالمت‌آمیز پایان یافت.

شرکت هواداران حزب همبستگی در تظاهرات علیه ناتو در مونشن
شرکت هواداران حزب همبستگی در تظاهرات علیه ناتو در مونشن
شرکت هواداران حزب همبستگی در تظاهرات علیه ناتو در مونشن

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 205 نفر