در آب باریک اسکواتور بنابر عدم مواد سوخت از کار می‌ایستد

بعد از رانش زمین در قریه آب باریک ولسوالی ارگو، اسکواتوری که قرار بود باید آوار را برای نجات جان گیرماندگان پس کند، یک روز ناوقت‌تر به صحنه حادثه می‌رسد. اما پس از چند ساعت کار بنابر عدم مواد سوخت کافی از کار می‌ایستد و عملیات نجات به پایان می‌رسد. مردم منطقه مجبور می‌شوند که اجساد عزیزان شان را با دستان خالی از زیر آوار بیرون بکشند. ولی از سوی دیگر، آسمان آب باریک همه روزه شاهد نشست و پرواز بیشتر از ده‌ هلیکوپتر است که حاکمان جنایت‌کار را برای سود تبلیغاتی و عایداتی شان به ساحه انتقال می‌دهد.

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 157 نفر