اوباما: «امریکا نمی‌تواند طالبان را نابود کند»!

اوباما: «امریکا نمی‌تواند طالبان را نابود کند»!‎

کارتونیست: یاسر احمد

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 44 نفر