مقاومت فلسطین پابرجاست

مقاومت فلسطین پابرجاست

کارتونیست: کارلوس لاتوف

استفاده و بازنشر مطالب این سایت در صورت ذکر منبع آزاد است.
حزب همبستگی افغانستان | www.hambastagi.org