عمران خان در جیب ارتش پاکستان؟

عمران خان در جیب ارتش پاکستان

کارتونیست: Satish Acharya

استفاده و بازنشر مطالب این سایت در صورت ذکر منبع آزاد است.
حزب همبستگی افغانستان | www.hambastagi.org