‎گیوتین هفت و هشت ثور

‎گیوتین هفت و هشت ثور

کارتونیست: حبیبی

استفاده و بازنشر مطالب این سایت در صورت ذکر منبع آزاد است.
حزب همبستگی افغانستان | www.hambastagi.org