۱۲۸ کشور در کنار فلسطینیان ایستادند‎

۱۲۸ کشور در کنار فلسطینیان ایستادند‎

کارتونیست: Carlos Latuff

استفاده و بازنشر مطالب این سایت در صورت ذکر منبع آزاد است.
حزب همبستگی افغانستان | www.hambastagi.org