محقق، مزدبگیر رژیم منفور ایران

محقق، مزدبگیر رژیم منفور ایران

کارتونیست: عتیق‌الله شاهد

استفاده و بازنشر مطالب این سایت در صورت ذکر منبع آزاد است.
حزب همبستگی افغانستان | www.hambastagi.org