فعالیت ملل متحد علیه تروریزم‎

فعالیت ملل متحد علیه تروریزم‎‎

کارتونیست:جهاد عورتاني

استفاده و بازنشر مطالب این سایت در صورت ذکر منبع آزاد است.
حزب همبستگی افغانستان | www.hambastagi.org