«ابلیس پیروز مست»

ابلیس پیروز مست‎

کارتونیست:David Horsey

استفاده و بازنشر مطالب این سایت در صورت ذکر منبع آزاد است.
حزب همبستگی افغانستان | www.hambastagi.org